Novice

27. februar, 2013
Javni razpisi za izvajalce projekta Gorki tik pred objavo

Mestna občina Kranj je 22. in 25. februarja 2013 od Ministrstva za kmetijstvo in okolje dobila potrditev, da lahko objavi javne razpise za izbiro izvajalcev za kanalizacijski del projekta Gorki. V projektu je nosilna Mestna občina Kranj, sodelujeta še občini Naklo in Šenčur.


»Lahko rečem, da je sedaj projekt Gorki v vrednosti 39 milijonov evrov pripravljen za javni razpis. Zadeve bomo delili na več segmentov. Zraven je tudi vodovod Bašelj-Kranj v vrednosti 8 milijonov evrov in vodovod Krvavec v vrednosti 16 milijonov evrov. Projekt obsega še gradnje kanalov Šenčur, Naklo in Preddvor v vrednosti okoli 7 milijonov evrov,« je pojasnil podžupan Bojan Homan.
V Mestni občini Kranj bomo razpise za gradnjo kanalov delili v tri sklope, in sicer na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (vrednost 13 milijonov evrov), aglomelracija Kranj, kamor spadajo zaselki Huje, Kokrški breg, Kokrški log, Skalica, Zlato polje – sever in Partizanska cesta (vrednost 4,2 milijona evrov), in gradnje v okviru projekta Kokrica (vrednost 4,6 milijonov evrov). Skupaj je vrednost gradnje kanalizacijskih vodov ocenjena na 21,8 milijona evrov. Javni razpisi bodo objavljeni 1. marca 2013 za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti.
Za centralno čistilno napravo Kranj bosta 1. marca 2013 objavljena razpisa za gradbeni nadzor in za obveščanje javnosti, za gradnjo pa načrtujemo objavo javnega razpisa konec aprila 2013. Vrednost del rekonstrukcije centralne čistilne naprave v Kranju je okoli 17,5 milijonov evrov.


Kar se tiče vodovoda Krvavec, je projekt tudi pripravljen, da se izvede javni razpis za izbiro izvajalca. Vrednost je okoli 15 milijonov evrov. Obsega traso magistralnega voda od Krvavca in se v naselju Cerklje razcepi na krak v smeri občin Mengeš, Vodice in Komenda, drugi krak pa proti Kranju, vključujoč naselja Adergas, Šenčur in Kranj. Mestna občina Kranj planira graditi še svoj vodovodni magistralni vod Bašelj-Kranj (vrednost 7 milijonov evrov). Ta javni razpis bo objavljen do 8. marca 2013.


»Če rečemo vse skupaj, bomo na območju nekdanje občine Kranj gradili kanalizacijsko in vodovodno omrežje v obsegu okoli 68 milijonov evrov,« je povzel podžupan Bojan Homan. »Samo želim si, da na razpise ne bo večjih pritožb. Upam, da se bodo vsi, ki se bodo prijavljali, zavedali, da bi v primeru pritožb izgubili vsi. Kajti takega vložka v infrastrukturo Gorenjska dolgo ne bo več dobila.«


Dodal je še, da bi v primeru, če ne bo zastojev, s prvimi gradnjami lahko začeli v začetku poletja 2013. Pogodbe o sofinanciranju pa bo Mestna občina Kranj od države dobila potem, ko bo imela pravnomočno izbrane izvajalce del.
Še enkrat je potrdil, da je projekt Gorki dobro pripravljen, da je bilo opravljeno zahtevno delo ter za primer navedel območje Bitenj, Šutne in Žabnice, kjer je bilo treba pridobiti več kot 700 služnostnih pogodb, kar pomeni prav toliko dogovarjanj z lastniki zemljišč, in za območje drugega kanalizacijskega sklopa (Korški log, Skalica …) več kot 500 služnostnih pogodb.


Pri pripravi projekta centralne čistilne naprave pa je izpostavil predvsem večkratno prilagajanje dokumentacije velikosti čistilne naprave od 160.000 populacijskih enot na sedanjih 95.000 populacijskih enot.