Novice

2. november, 2012
Javna tribuna o strategiji mestnega potniškega prometa
Mestna občina Kranj je pristopila k izdelava strategije mestnega potniškega prometa. V ta namen je dokument izdelalo podjetje OMEGA consult, d. o. o.
Strategija mestnega potniškega prometa zajema predloge ukrepov za povečanje učinkovitosti mestnega potniškega prometa, zvišanje deleža uporabe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje boljše pokritosti z mestnim potniškim prometom, znižanje obremenjevanja okolja zaradi zmanjšane uporabe osebnih avtomobilov in podaja smernice razvoja mestnega prometa v mestni občini Kranj.
 
Projekt je zaključen, zato vabimo vso zainteresirano javnost
na predstavitev
v petek, 9.11.2012, od 10. uri v sejni sobi št. 15 v Mestni občini Kranj.