Novice

8. junij, 2016
Impact Tourism – priložnost za nevladne organizacije, socialna podjetja in posameznike?

Impact Tourism – priložnost za nevladne organizacije, socialna podjetja in posameznike?
 
Kdaj? Torek 14.6.2016 od 18h do 19.30h
 
Kje? Kovačnica, Župančičeva 22, Kranj
 
Kotizacija: brezplačno
 
Na delavnici bo predstavljen koncept turizma z učinkom, ki ga razvijata skupina Brez dobička in Liberty Slovenia in je bil na svetovnem vrhu trajnostnega turizma novembra 2015 v Bilbau umeščen med 10 primerov dobrih praks.

Program »Turizem z učinkom« (Impact tourism) je namenjen oblikovanju inovativnih turističnih produktov, ki gostom (obiskovalcem) omogočajo doseganje pozitivnega družbenega učinka (Social Impact) z njihovim vključevanjem v izvajanje splošnokoristne dejavnosti, ki se praviloma izvaja v okviru neprofitnih organizacij na številnih področjih družbenega življenja (sociala, zdravstvo, šport, kultura, varstvo okolja itd.).
Produkti turizma z učinkom omogočajo gostu, da v okviru svojega turističnega obiska skozi doživetje pusti tudi družbeno koristen odtis. Na ta način mu ponudimo orodje za udejanjanje njegove družbene odgovornosti.
Turizem z učinkom, njegove vrednote in značilnosti njegovih turističnih produktov je mogoče integrirati v vsako lokalno okolje, s čimer so možnosti razvoja (scale-up) neomejene tudi v globalnem svetu.

 
Na delavnici bodo predstavljeni prvi turistični produkti turizma z učinkom, ki jih najdete tudi na www.impact-tourism.net ter način, kako se zainteresirani lahko vključijo v razvoj produktov turizma z učinkom.
 
Delavnico organizira Grozd NVO Gorenjske (www.grozd.si), z vami pa bosta Boštjan Horjak in Primož Šporar.