Novice

24. december, 2015
Praznični obiski kranjskega župana Boštjana Trilarja in podžupana Borisa Vehovca

Obisk varovancev in članov Centra Sonček, Varstveno delovnega centra, Centra Korak ter delovni obisk z vodji programov CSD-ja

Kranj, 23. december 2015 – Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec sta obiskala nekatere zavode in tamkajšnjim varovancem in strokovnim delavcem zaželela prijetne praznike.

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, so. p., je neprofitna, nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija. Ustanovljena je bila leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Športno društvo cerebralne paralize Sonček ter Sončkov klub. Zveza Sonček, so. p., se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi prebivalci.


Varstveno delovni center Kranj
je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Oblike dela lastnih izdelkov predstavlja pomemben dejavnik znotraj zaposlitve pod posebnimi pogoji in zahteva kontinuiran razvojni pristop. Razvijajo program lastnih izdelkov, ki je zanimiv za trg (prodajo), je uporaben ter estetski.


V Zavodu Korak obravnavajo predvsem ljudi, ki so utrpeli poškodbo možganov, katere posledica je pogosto dolgotrajna  nezmožnost za samostojno življenje. Posledica poškodbe je okvara možganovine, zaradi katere se poslabšajo telesne, duševne in čustvene sposobnosti poškodovane osebe. V Centru KORAK želijo omogočiti osebam po pridobljeni možganski poškodbi čim boljšo kakovost življenja. Trudijo se, da se s pomočjo njihovega rehabilitacijskega programa vrnejo v življenje, ki so ga poznali pred poškodbo.

Župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec sta svoje obiske sklenila z delovnim sestankom z vodstvom in s strokovnimi delavci, vodji večletnih programov Centra za socialno delo Kranj, ki jih financira oziroma sofinancira  Mestna občina Kranj. 
V stavbi na Sejmišču 4 deluje Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane ter Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Poleg omenjenih je bila na delovnem obisku prisotna tudi vodja programa Škrlovec - dnevnega centra za mlade in družine ter vodja programa Reintegracijskega centra. Mnenje vseh je bilo, da sodelovanje Mestne občine Kranj in Centra za socialno delo Kranj poteka odlično, dodatne izboljšave ter ideje pa so vsekakor dobrodošle.

Besedilo in foto: Ines Zabret