Novice

23. julij, 2013
Obnova ulic starega Kranja se zaključuje

Kranj, 26. julija 2013 – S slovesnostjo na Pungertu je Mestna občina Kranj obeležila zaključek druge faze obnove ulic starega Kranja. Kot je povedal župan Mohor Bogataj, so sedaj ulice starega mesta lepo urejene, kar pa je šele začetek morda še bolj zahtevne naloge. Na obnovljene ulice in trge je treba ponovno pripeljati trgovsko in poslovno živahnost. O projektantski zasnovi je na slovesnosti spregovorila Karla Jankovič iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, o arheoloških delih pa Rafko Urankar iz podjetja PJP iz Slovenske Bistrice.

 

Projekt je v sami drugi fazi izvedbe trajal več kot dve leti. Če v to vključimo še pripravo vseh papirjev, vključno z izvedbo javnega natečaja, pa projekt traja že več kot 5 let. »Med izvedbo del je bilo potrebno ogromno usklajevanja tako med lastniki in uporabniki objektov ter krajevno skupnostjo na eni strani kot tudi med različnimi izvajalci na drugi strani. Vedno smo namreč stremeli k temu, da smo z deli čim manj moteči za okolico in upamo, da nam je v večji meri to tudi uspelo. Zaradi drobljenja izvedbe na več faz, kar je seveda pomenilo večjo dostopnost do objektov, je projekt trajal nekoliko dlje kot bi ob drugačnem pristopu, vendar se je na koncu izkazalo, da je to za ljudi še vedno bolje, kot pa da do večine objektov sploh ne bi mogli dostopati, predvsem z avtomobili ne,« je bilo povedano v povzetku projekta.


Končna vrednost projekta bo okoli 7 mio EUR. Od tega bo nepovratnih sredstev Evropske unije 4,8 milijonov evrov, država bo prispevala 730.000 evrov, ostalo pa zagotavlja proračun Mestne občine Kanj.
Kaj je bilo vse opravljeno


V sklopu projekta Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza so bili obnovljeni Glavni in Trubarjev trg, Cankarjeva, Vodopivčeva in Poštna ulica, most čez reko Kokro na Poštni ulici, vrt pri gradu Khislstein ter otroško igrišče na Pungartu. Trenutno obnovitvena dela potekajo še na kostnici ter pri ureditvi dostopa do rovov pod kokrškim mostom. Na vseh zgoraj naštetih trgih in ulicah je bil aobnovljena meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava in zgornji ustroj cestišča. Po novem so v večini primerov asfalt zamenjale granitne plošče, ponekod pa so obstoječi asfalt zamenjali z novim. Tako je občina vsega skupaj obnovila več kot 11 000 kvadratnih metrov utrjenih površin in 4500 kvadratnih metrov zelenih površin. Poleg instalacij, ki jih je obnovila občina, so svoje instalacije obnovili tudi vsi ostali (plin, elektrika, telefon in T-2).


Kaj projekt ureja na novo
Novi so tlaki, nov bo dostop do rovov, nov je objekt na kostnici, precej je preurejen vrt pri gradu Khislstein, kamor bodo preselili tudi vodnjak Janeza Nepomuka, ki je bil do sedaj pri cerkvi Sv. Kancijana, novo, precej bolj moderno je otroško igrišče …


Arheologija
Arheološka izkopavanja so trajala ves čas obnove ulic, zaključena so bila v drugi polovici junija 2013. Na terenu je bila ves čas prisotna številčna ekipa, ki je delovala v dveh fazah, in sicer ena na terenskih izkopavanjih, druga pa na pranju in dokumentiranju najdenih predmetov in ostalega. Več o arheoloških najdbah lahko preberete v prilogi.


Več podatkov o projektantski zasnovi projekta je prav tako v prilogi.

 

Projekt je v večji meri zaključen, za mesec avgust ostaja še dokončanje del na kostnici, ureditev dostopa do rovov, dokončanje del na Khiselsteinu ter montaža nove ograje na mostu čez Kokro. Poleg tega bomo v času do konca avgusta, ko bodo zaključena vsa dela, izvedli še nekaj manjših popravil na tlakih.


Izvajalci obnove: Gorenjska gradbena družba kot izvajalec gradbenih del, podjetje PJP iz Slovenske Bistrice kot arheolog, podjetje Mineral za polaganje kamenja in mačjih glav, Domplan Kranj za strokovni nadzor, podjetje Vigred za javno razsvetljavo, Komunala Kranj za montažna dela na vodovodu, podjetje Coston za klopi, MS Cvek za saditvena dela …

 

 

Še pred začetkom slovesnosti je župan Mohor Bogataj otroke, ki so na poletnih delavnicah v stolpu Pungert risali ulice starega Kranja, razveselil s tradicionalno sladoledno lučko.

 


Slovesnost ob zaključku projekta na Pungertu so s kulturnim programom pospremili Pihalni orkester Mestne občine Kranj …

 


Lucija Čermelj s pesmijo Pesek in dotik skupine Tabu (klavirska spremljava Marko Završnik)

 


 Lara Trebec s pesmijo Titanium Davida Guetteja (klavirska spremljava Marko Završnik)

 

 

 


ulice Kranja