Novice

31. december, 2016
Cene avtobusnih vozovnic za prebivalce širšega območja Golnika s 1.1.2017 cenejše tudi za več kot 80 odstotkov

Od 1. januarja 2017 tudi na širšem območju Golnika veljajo spremenjene cene avtobusnih vozovnic. »Umestitev doslej medkrajevne linije avtobusnega potniškega prometa v mestni linijski prevoz je pridobitev za naše občane, ki doslej niso bili deležni enakih pravic do uporabe t.i. bonitet iz naslova subvencionirane vozovnice«, je povedal župan Trilar in dodal, da bodo občani pri nakupu mesečne vozovnice v novem letu prihranili tudi več kot 80 odstotkov.
 
»Po tem, ko je bila novembra predlagana sprememba linije, so svetniki že na decembrski seji potrdili amandma, s katerim Mestna občina Kranj za dodatno avtobusno linijo namenja subvencijo v višini 80 tisoč evrov. S to odločitvijo smo izenačili pravice iz naslova subvencionirane vozovnice tudi prebivalcem podeželja, ki doslej teh pravic niso imeli. Odločitev zapolnjuje vrzel na področju linijskega prometa na območju krajevnih skupnosti Golnik, Goriče in Trstenik, in prebivalcem območja kot tudi obiskovalcem Klinike Golnik prinaša znatne prihranke, pri nakupu mesečne vozovnice  tudi več kot 80-odsotne«, je povedal Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj in dodal, da v mestni upravi nenehno iščejo tudi načine optimizacije mestnega linijskega prometa«.
Novi ugodnejši pogoji cene vozovnic avtobusnega prevoza veljajo za postajališča (vstopno, izstopno): GOLNIK, GOLNIK BLOKI, GOLNIK MALIJEVO, GORIČE/GOLNIKU, LETENCE K, TENETIŠE/KOKRICI, TENETIŠE/KOKRICI ORLI, PANGRŠICA K, TRSTENIK/GOLNIKU, ČADOVLJE/GOLNIKU, ŽABLJE, BABNI VRT K in POVLJE K in tudi v kombinaciji s postajališči mestnega prometa (npr.: Golnik – Kranj Labore).


Svetniki Mestne občine Kranj so na decembrski seji zagotovili sredstva za plačilo razlike v ceni  (subvencijo) med veljavno linijsko ceno in ceno,  ki velja v mestnem prevozu v Kranju.
S 1.1.2017 bodo torej za novo linijo veljale naslednje cene vozovnic:
•    Dnevna vozovnica za 1 EUR (kot jo poznajo znotraj že obstoječega mestnega linijskega prometa v Kranju) s 1.1.2017 na omenjeni liniji nadomešča danes veljavno enkratno vozovnico (2,30 EUR) in povratno vozovnico (4,60 EUR). Ob predložitvi dnevne vozovnice se na izbrani relaciji v dnevu nakupa lahko občan pelje večkrat, tudi v povratni smeri. Brezplačno lahko prestopi tudi na katerikoli avtobus mestnega prometa v Kranju. Ob vsaki nadaljnji vožnji prejme evidenčno vozovnico.
•    Za mesečno vozovnico (ta danes uporabnika stane 78,40 EUR) pa bodo uporabniki s 1.1.2017 odšteli  le 10,00 EUR. Veljala bo za neomejeno število voženj na izbrani relaciji v obeh smereh, omogočala pa bo tudi brezplačno prestopanje na katerikoli avtobus mestnega prometa v Kranju.

Vir o novih cenah in več podatkov (tudi glede subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih)  je na voljo na www.alpetour.si (Alpetour, potovalna agencija, d.o.o., december 2016).