Novice

6. september, 2016
Stari Kranj: urejen promet pomeni boljše pogoje za stanovalce in podjetnike

Kranj, 5. september 2016 - Poročali smo že, da Mestna občina Kranj pripravlja razvojni dokument Celostne prometne strategije. Namen je, da izboljšamo prometno varnost, kakovost zraka, zmanjšamo stroške potniškega prevoza, pa tudi, da širimo zelene površine in v ospredje postavimo ljudi. Ljudi, ki živijo in delajo v občini, obiskovalce, ki jih vabi urejenost in ponudba gorenjske prestolnice. Del tega je tudi napredno urejen promet v starem Kranju, ki prinaša pomembno dodano vrednost, to je boljše pogoje dela in bivanja za stanovalce in podjetnike.


Stari Kranj je pomemben del prepoznavnosti gorenjske prestolnice in sam po sebi kulturna dragocenost in turistična privlačnost. V urejenost cest in trgov ter obnovo zgodovinskih stavb je občina veliko vložila. Sedaj lahko izboljšamo pogoje bivanja za stanovalce in pogoje poslovanja za podjetnike – trgovce, gostince, obrtnike. In vse se začne pri upravljanju prometa, saj hočemo živahno staro mesto, ki bo magnet za obiskovalce/turiste in ponos za mestno občino v celoti.
Sodobno upravljanje s prometom je ključnega pomena za vsako povsem osnovno bivanjsko, poslovno, turistično, kulturno, športno in vsako drugo zgodbo, ki se odvije na našem prostoru. Še zlasti v več kot 750 let starem kraju, kot je Kranj. In prav stare predele mest povsod po Evropi in starih mestih Slovenije namenjajo predvsem ljudem, ne motoriziranemu prometu. Temu trendu sledimo tudi v Kranju, zato želimo dogovoriti pozitivne spremembe prometnega režima v starem Kranju. Pri tem so pomembni sogovorniki tako stanovalci kot podjetniki starega mesta, uprava MO Kranj pa mora najprej pripraviti osnovo oziroma odlok, v katerem bodo spremembe dorečene. Osnutek odloka šele nastaja in nobena sprememba še ni določena.


Že v fazi oblikovanja izhodišč  za odlok smo na Mestni občini Kranj k sodelovanju povabili predstavnika Sveta KS Center dr. Aleksandra Pavšlarja z namenom konstruktivnega dialoga za izboljšanje kakovosti življenja in boljše prometne ureditve za stari Kranj. Zato nas je toliko bolj presenetil javni odziv dr. Pavšlarja, ki je v fazi, ko usklajujemo zamisli in predloge, zagotovo preuranjen in lahko škodi demokratičnemu dialogu.


Ker verjamemo, da prebivalci in podjetniki v starem Kranju vendarle razmišljajo praktično, da želijo živahno mesto, kjer se bo trgovalo, posedelo na gostilniških vrtovih in pred kavarnami, kjer se bodo še naprej vrstili vrhunski dogodki - v zadnjem letu jih je v Kranju vse več - ne bomo še govorili o predvidenih spremembah. Poudarjamo: te še niso povsem oblikovane, ne dorečene ali celo sprejete. 


Tako v fazi priprave sprememb govorimo o ciljih nove ureditve:
•    s splošnimi določili olajšati parkiranje stanovalcem starega Kranja, vključno z  lažjo prehodnostjo in možnostjo neomejenega parkiranja na javnih parkirnih mestih,
•    izboljšati pogoje za opravljanje dejavnosti za podjetnike in gospodarske družbe (gostinci, trgovci …),
•    izboljšati kakovosti bivanja za stanovalce v starem Kranju,
•    povečati privlačnost starega Kranja za turiste,
•    preprečiti neupravičeno zadrževanje vozil v starem Kranju,
•    olajšati dostavo vsem, ki opravljajo dejavnosti in nimajo lastnih parkirnih mest,
•    uvedba dostavnih mest na obrobju starega Kranja,
•    uvedba električnega dostavnega vozila,
•    povečati prometno varnost za pešce ter ostale ranljivejše udeležence v prometu (otroci, šolarji, starejši občani, invalidi …),
•    približati prometno ureditev Kranja ureditvam, ki jih kot učinkovite poznajo drugod v Sloveniji in Evropi,
•    urediti parkirni režim na celotnem območju mestne občine Kranj, ki bo pripomogel k višji stopnji dostopnosti do javnih servisov, gospodarskih subjektov in starega Kranja,
•    odpraviti prakso nepravilno parkiranih vozil (izven dovoljenih parkirnih mest),
•    omogočiti učinkovito intervencijsko dostopnost,
•    vzpostaviti jasna pravila za upravičence do vseh vrst dovolilnic,
•    doseči boljši izkoristek javnih površin,
•    posodobiti elektronski sistem za vstop in izstop na območje za pešce,
•    zmanjšati hrup,
•    zmanjšati onesnaženost zraka zaradi prometa (toplogredni plini),
•    preprečiti nadaljnjo uničevanje tlakovcev.