Novice

31. avgust, 2017
Razpis MO Kranj za štipendije za študij v tujini

Mestna občina Kranj na svoji spletni strani objavlja  javni razpis za podeljevanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018, ki je odprt do 20. 9. 2017.

Štipendije so namenjene študentom javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, od vključno 2. letnika, ki se izobražujejo v tujini, če je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja. S tem se ohranja nivo pomoči študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena, prispevajo pa k razvoju mestne občine Kranj.
Do štipendije so upravičeni državljani/državljanke Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj in ki ustrezajo ostalim kriterijem javnega razpisa. Za štipendijo ne more kandidirati kandidat/kandidatka, ki že prejema kakršnokoli štipendijo, je v delovnem razmerju, je samozaposlena oseba ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje.
Višina razpisanih sredstev za štipendije za študij v tujini znaša 30.000 evrov.
Razpisna dokumentacija za javni razpis je na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si objavljena pod rubriko Javni razpisi in naročila, na voljo pa je tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, sobi 110 in 110a.
Dodatne informacije: Barbara Govekar, soba 89, telefonska številka 04 2373-371, barbara.govekar@kranj.si .