Novice

26. november, 2013
SPREJEM IN PREDSTAVITEV OBČINSKIH NAGRAJENCEV 2013

Sedem občinskih nagrajencev Mestne občine Kranj za leto 2013 se je v četrtek, 21. novembra 2013, predstavilo v stolpu Škrlovec. Nagrajence sta nagovorila župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj in predsednik Komisije za nagrade in priznanja pri mestnem svetu Janez Bohorič.

 

Na predvečer občinskega praznika 2. decembra se bodo podelila tudi priznanja Mestne občine Kranj za leto 2013. Na slavnostni akademiji bo župan Mohor Bogataj izročil priznanja sedmim nagrajencem, medtem ko je kolesar Tadej Valjavec plaketo Mestne občine Kranj prejel že julija 2013 na sprejemu ob zaključku izjemno uspešne kolesarske športne poti.

 

Naziv častnega občana Mestne občine Kranj za leto 2013 bo prejel pesnik, esejist in slovstveni zgodovinar profesor France Pibernik, in sicer za bogat prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika in literature in za obsežno literarno ustvarjanje. Profesor France Pibernik je eden najvidnejših literarnih ustvarjalcev in poznavalcev v slovenskem prostoru. V bogatem literarnem ustvarjanju je troje svojih del posvetil Kranju: Kranj (1993), Kranj, mesto na pomolu (2000) in Kranjska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja (2008). Aktivno je sodeloval pri izdajah Kranjskih zbornikov in pri izdaji edicije Prešernova pot v svet, zbirke Prešernovih poezij, prevedenih v osem svetovnih jezikov.

 

Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2013 bo prejela Branka Perne za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v humanitarnih organizacijah, ki skrbijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Širšemu krogu ljudi je poznana po svojih dobrih, plemenitih, altruističnih dejanjih. Je predsednica Društva Sožitje Kranj. Rezultati njenega dela bodo zanesljivo ostali v zgodovini na področju družbenega življenja, zlasti na področju skrbi in razvoja oseb z motnjo v duševnem razvoju.

 

Veliko plaketo Mestne občine Kranj bosta prejela Vasja Doberlet in Vlasta Sagadin. Gospa Sagadin bo veliko plaketo prejela za dolgoletno angažiranje na družbenem in političnem področju ter prizadevanje za demokratizacijo družbe. S svojim zavzetim delom in izkušnjami želi pomagati posamezniku in družbi, saj razume politiko kot skrb za skupno dobro. Je predana svetnica Nove Slovenije v kranjskem mestnem svetu. Vasja Doberlet bo veliko plaketo prejel za izjemne dosežke na področju fotografske umetnosti in za izstopajoče prepoznavno in karizmatično delovanje ter predsedovanje Fotografskem društvu Janez Puhar Kranj. S številnimi uspehi, idejami in dejavnostjo doma in po svetu je zaslužen, da slovenska fotografija odmeva doma in tujini.

 

Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj bo prejel Alojz Štirn za 60-letno uspešno slikarsko delovanje, v katerem je ustvaril blizu 5000 del v akvarelni, akrilni, oljni tehniki in risbi. Gorenjski muzej Kranj je njegova dela uvrstil v sklop sodobne likovne umetnosti v Kranju, ki je del umetnostnozgodovinske zbirke kot primer delovanja ljubiteljskega slikanja v zadnjih desetletjih.

 

Plaketo Mestne občine Kranj za leto 2013 bo prejel Peter Keše za 60-letno aktivno članstvo v Gorski reševalni službi Kranj. Vedno je bil pripravljen nesebično odzvati se na poziv za reševanje in nudenje pomoči v gorah in na drugih težko dostopnih območjih. Bil je tudi izredno predan član Gorske reševalne službe Kranj, pripravljen opraviti kakršnokoli delo v okviru dejavnosti društva.

 

Prešernovo plaketo Mestne občine bo prejela mag. Barbara Ravnik za prispevek k razvoju na področju muzeološke stroke in posebej Gorenjskega muzeja. Gorenjski muzej je vodila v obdobju 1994-2010, ko je postala direktorica Narodnega muzeja Slovenije. V letih njenega vodenja se je Gorenjski muzej prenovil tako kadrovsko kot programsko. Številni odmevni projekti so Gorenjski muzej potrjevali v slovenski kulturni krajini kot eno vodilnih pokrajinskih ustanov.

 

 

Občinski nagrajenci (od leve): mag. Barbara Ravnik, Peter Keše, Alojz Štirn, Vlasta Sagadin, Vasja Doberlet, Branka Perne, prof. France Pibernik

 

 

Občinski nagrajenci (v prvi vrsti od leve): mag. Barbara Ravnik, Peter Keše, Alojz Štirn, Vlasta Sagadin, Vasja Doberlet, Branka Perne, prof. France Pibernik