Novice

11. avgust, 2014
Mestna občina Kranj prejela tri nakazila za projekt GORKI - 2. sklop

Mestna občina Kranj je 7. avgusta in 8. avgusta 2014 od države prejela izplačilo sredstev po 1. zahtevku za nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj, 1. zahtevku za aglomeracijo Bitnje - Šutna - Žabnica in 1. zahtevku za aglomeracijo Kokrica v okviru projekta GORKI - 2. sklop. Skupno smo prejeli 936.189,59 evrov.

 

Za Čistilno napravo Kranj smo prejeli 157.685,01 evrov, in sicer iz kohezijskih sredstev 134.032,25 evrov in iz državnih sredstev 23.652,76 evrov. Za aglomeracijo Bitnje - Šutna - Žabnica smo prejeli 660.468,17 evrov, od tega 561.397,94 evrov iz kohezijskih sredstev in 99.070,23 evrov iz državnih sredstev. Za Kokrico pa smo prejeli sredstva v višini 118.036,41 evrov, in sicer 100.330,94 evrov iz kohezijskih sredstev in 17.705,47 evrov iz državnih sredstev.

 

Pričakujemo še prilive za ostale neizplačane zahtevke, ki so bili do danes oddani na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, in sicer za projekt GORKI - 2. sklop v skupni vrednosti približno 710.000 evrov in projekt oskrbe s pitno vodo v skupni vrednosti približno 1.500.000 evrov.