Novice

16. julij, 2015
Izbrana izvajalca za zaključna dela na Centralni čistilni napravi Kranj
V okviru javnega naročila za izvedbo elektroinstalacijskih del in gradbenih del pri nadgradnji in rekonstrukciji Čistilne naprave Kranj je bila za izvedbo elektroinstalacijskih del izbrana družba GH Holding iz Ljubljane s partnerjem podjetjem Hidroinženiring iz Ljubljane. Vrednost del brez DDV znaša 2,9 milijona evrov.
 
Gradbena dela – rušitvena dela stare centralne čistilne naprave pa bo izvedlo podjetje Map-trade iz Slovenske Bistrice. Vrednost teh del znaša 364.400 evrov (brez vključenega DDV).
 
Navedena dela, ki sodijo v okvir velikega projekta Gorki, so dela, ki bodo zaključila projekt gradnje komunalne infrastrukture, za katerega ima Mestna občina Kranj možnost črpati 27 milijonov evropskih sredstev sofinanciranja.