Novice

30. avgust, 2018
Z novinarske konference pred začetkom šolskega leta 2018/2019

Kranj, 30. avgust 2018 – Na novinarski konferenci ob pričetku šolskega leta, ki ne predstavlja izziv le za šolarje, in njihove družine, temveč tudi za vse udeležence na cestah kot tudi za službe, ki skrbijo za varnost v cestnem prometu, so svoje aktivnosti in načrte predstavili župan MO Kranj in predstavnik Policijske uprave Kranj, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem promet ter predstavnik Združenja šoferjev avtobusov in mehanikov Kranj. »Kljub sistemskim rešitvam«, so si bili enotni, »lahko za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev  največ naredimo prav sami«.

Vpis otrok  v vrtce in osnovne šole v šolskem letu 2018/2019
Boštjan Trilar, župan in današnji gostitelj, je predstavil statistike vpisa v vrtce in šole ter poudaril, da bo letos v vrtcih prostora dovolj za vse otroke, da pa demografski kazalci kažejo na nadaljnje povečanje vpisa v osnovne šole. Zagotovil je, da mestna uprava že išče rešitve, tako s projekti  javno-zasebnega partnerstva, kot tudi s pridobivanjem nepovratnih evropskih sredstev kohezije. Omenil je, da so projekti odlično pripravljeni, pri OŠ Stražišče MO Kranj trenutno že rešuje 20 let čakanja na novo telovadnico, s kohezijskimi sredstvi pa je napovedal prenovo tudi že vsaj desetletje čakajočo obnovo nekdanje ekonomske šole, s katero bi lahko pridobili 8 oddelkov za osnovno šolo, in štiri za VVZ) oziroma skupno 12 za osnovno šolo, saj bodo modularni. Dodatne prostore bi lahko v naslednjih letih pridobili še z nadzidavo OŠ Jakoba Aljaža Kranj z dodatnimi 12 učilnicami; s tem bi rešili težave s prostorom na področju Planine in novogradnje stanovanj na področju Koreje. Med aktualnimi investicijskimi projekti pa je omenil tudi prenovo nekdanje gradbene šole v Kranju.

Kratki poudarki glede vpisa otrok v vrtce v MO Kranj

 • MO Kranj je povečala število prostih mest v vrtcih (+58), letos razpisali skupno 654 prostih mest (lani 596);
 • Vpis otrok v šolsko leto 2018/2019 v vrtce je nekoliko manjši: letos 755 vlog (lani 762);
 • Skupno bo vrtce v MO Kranj (javni + koncesijski) obiskovalo 2.306 otrok (+6; lani 2.300 otrok):
  Od tega je 1.662 v 15 enotah Kranjskih vrtcev (v 93 oddelkih);
  504 otrok je v 27 oddelkih vrtcev pri OŠ;
  140 otrok (6 več kot lani) pa bo obiskovalo 10 oddelkov v koncesijskih vrtcih (+1 oddelek več kot lani);
 • MO Kranj je v letu 2018 sofinancirala tudi bivanje skupno 184 otrokom v 5 zasebnih vrtcih (plačilo 85 % od določenega plačilnega razreda) in pa 330 otrokom v vrtcih izven MOK (s stalnim prebivališčem v MO Kranj);
 • MO Kranj je zmanjšala vrsto o centralnem čakalnem seznamu (za 30 mest); letos 149 otrok (lani 178), ki pa vsebuje tako še podatke o otrocih, ki s 1. 9. 2018 še ne izpolnjujejo pogoja za vstop v vrtec (ga pa bodo na primer kasneje med letom). Prav tako so v seznam vključeni tudi otroci, ki obiskujejo zasebne vrtce znotraj MO Kranj (ki jih le-ta sofinancira), pa vključenosti otroka v zasebni vrtec niso obvezani sporočiti MO Kranj, ali otroka iz seznama izpisati. Trenutno je ŠE VEDNO približno 70 prostih mest v vrtcih MO Kranj (Kranjski vrtci, vrtci ob OŠ, koncesijski vrtci).


MO Kranj je za potrebe vrtcev letos podelila dodatno koncesijo Čarobnemu svetu (ta ima sedaj 2 oddelka), s 1.9. odpira polovični oddelek na  prvega starostnega oddelka v enoti Ostržek, ki se bo kasneje, ob izkazanem interesu lahko preoblikoval v cel oddelek, prav tako pa Kranjski vrtci razpolagajo še s prostim oddelkom prvega starostnega obdobja v enoti Mojca, ki ga bodo razpisali kasneje, za otroke, ki bodo starostni pogoj izpolnili med letom.

Kratki poudarki glede vpisa otrok v osnovne šole v MO Kranj

 • V OŠ beležimo 24 manj prvošolcev kot lani (letos 630, lani 654);
 • Skupno bo OŠ v MO Kranj letos obiskovalo 86 učencev več kot lani (letos 5.422, lani 5.336);
 • Največja po številu učencev ostaja OŠ Simona Jenka (1.185 učencev (+33));
 • OŠ Stražišče (skupaj s podružničnimi) bo sprejela največji delež prvošolcev (skupno 136);
 • Najmanjša OŠ v MO Kranj je OŠ Predoslje (letos skupno 446 učencev (+5);
 • Najmanjša podružnična šola v MO Kranj je OŠ Podblica (letos skupno 4 učenci).

 

Kratek pregled investicijskih projektov
Po temeljiti obnovi kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža, so letos sledile temeljite energetske sanacije šolskih objektov. Skupno gre za 22 objektov (med njimi je tudi 8 objektov OŠ in VVZ), katerih celotna naložba v obnovo teh objektov je vredna 6,2 milijona evrov (brez DDV). Med vrtčevskimi objekti potekajo zadnja dela na objektu VVZ Janina in VVZ Najdihojca, in sicer dela na zunanjih inštalacijah, kar ne bo motilo otrok in vzgojiteljev ter strokovnega osebja in pa objekt podružnične šole Trstenik. Sledili jim bodo tudi OŠ France Prešeren ‑ POŠ Kokrica, OŠ Helene Puhar, OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano, OŠ Matije Čopa, OŠ Staneta Žagarja, občinska stavba Kranj, v Prešernovem gledališču Kranj pa so prav tako dela že stekla.

Župan je zagotovil, da dela v telovadnici OŠ Stražišče potekajo po planu, in napovedal dva naslednja večja projekta; dozidavo in rekonstrukcijo objekta nekdanje ekonomske šole in pa prenovo nekdanje gradbene šole v Kranju.

Kratek pregled investicijskih projektov na cestah
Med t.i. projekti na cestah je župan izpostavil prenovo, sanacijo mostu v Struževem, nadgradnjo parkirišča Huje, ki se je ravnokar pričela, pa dokončanja Koroške ceste v Kranju, pričetek del izgradnje novih parkirišč na Jošta, zaključek del na novem obračališču na Orehku, pločnik Goriče-Golnik ter novo križišče Čebelica.

Nagovor Simona Sušanja, predstavnika Policijske uprave Kranj
»Letos bo samo na območju Gorenjske na cestah preko 35.000 mladih, ki bodo vsakodnevno uporabljali prometne  površine  in  bodo  v  prometu  udeleženi  kot  pešci, kolesarji, mopedisti ali potniki v vozilih. Da  bi jim zagotovili varnost, smo k aktivnostmi pristopili že med šolskimi počitnicami.  Celoten julij smo preko družbenega omrežja zbirali podatke o nevarnih  mestih na šolskih poteh. Pridobili smo podatke o 61 točkah, ki se ljudem zdijo nevarne in bi jih bilo treba urediti, spremeniti ali dodatno nadzirati. Preko teh 61 točk smo dobili 61 lokacij, kjer bodo v tem šolskem letu pogosteje nadzirali voznike, drugi pristojni, ki so jim policisti tudi odstopili  te  podatke  z mnenji in predlogi, pa informacije, kaj ljudje na šolskih  poteh  vidijo  kot  pomanjkljivost  in  katere konkretne ukrepe si želijo za večjo stopnjo varnosti otrok. Uporabniki so opozorili predvsem na pomanjkljivo prometno  infrastrukturo  in  prometno signalizacijo, nevarne odseke na šolskih poteh, prekoračitve hitrosti na določenih mestih, pogoste kršitve  pravil  in podobno. Nadzor na cestah je tisto, kar mi sami zmoremo opraviti,  pri ostalih stvareh pa policisti zelo aktivno spremljajo in so v stalnem kontaktu s pristojnimi za ceste, šolami, občinami«.

»Policisti   staršem   svetujemo,   naj   v  tem  tednu  namenijo  več  časa prometnovarnostni  vzgoji otrok. Preverijo naj, kaj njihovi otroci znajo in zmorejo,  ne  le  na  šolski  poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu, pri tem pa naj ne pozabijo, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Preko  celega  šolskega  leta bomo izvajali tako Preventivne kot represivne aktivnosti,  katerih  namen  je  varovanje  otrok na poti v šolo in iz nje. Izvedenih   bo  tudi  več  poostrenih  nadzorov  s  poudarkom  na  tehnični brezhibnosti  vseh vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v in iz šole«.

V obdobju september 2017 – julij 2018 sta bila  v  prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Kranj udeležena 2 otroka  do  7  let  starosti,  v starostni skupini od 7-14 let pa je bilo v nesrečah  udeleženih  17  otrok.  Udeleženi  otroci  so bili večinoma lahko telesno  poškodovani.  Otroci  so  bili v nesrečah največkrat udeleženi kot kolesarji  in  zelo redko kot povzročitelji. Nekoliko več pa je bilo nesreč mladoletnikov  (med 14 in 18 let), skupno 21. V nesrečah so bili največkrat udeleženi kot pešci (9), le redko povzročitelji (4).

Nagovor Mitje Heraka, vodje Medobčinskega inšpektorata Kranj
»Pristojni na MO Kranj smo skupaj s policijo in SPV Kranj skrbno preučili vsa izpostavljena mesta (na območju MO Kranj skupno 10), ki so jih v akciji policije izpostavili občani. Nekaj nevarnih mest je e odpravljenih oziroma bodo v kratkem (obračališče Orehek, Pločnik Goriče-Golnik), nekaj pa je takih, ki terjajo več časa in sredstev, zato jih ni mogoče odpraviti takoj, bomo pa na takšnih mestih skupaj s policijo poostrili nadzor in povečali našo prisotnost, poskrbeli bomo za postavitev dodatne prometne opreme, signalizacijo in označitev varnih šolskih poti. Medobčinski inšpektorat Kranj, v okviru katerega deluje medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo, skozi vse leto izvaja aktivnosti za povečanje varnosti otrok in drugih udeležencev v prometu. Tako redno, na šolski poteh in cestah v okolici šol nadziramo promet, s čimer želimo predvsem zagotoviti spoštovanje omejitev hitrosti kakor tudi spoštovanje drugih prometnih predpisov kot so npr. uporaba varnostnega pasu in uporaba ustreznih otroških sedežev, izvajamo preglede šolskih poti in skrbijo za odpravljanje nevarnih točk, pomanjkljive prometne signalizacije ter preglednost križišč, redno kontroliramo okolice šol, vrtcev in igrišč s ciljem preprečevanja vandalizma in drugih odklonskih pojavov. Ob tej priložnosti ponovno apeliram na vse voznike, da spoštujejo omejitve hitrosti ter prometne predpise in to ne samo ob začetku šolskega leta ampak ves čas. Na žalost še vedno ugotavljamo, da veliko število voznikov tudi na šolskih poteh in v bližini šol grobo krši prometne predpise«.

Predsednik SPV Kranj, g. Strniša, je predstavil Prometni dan, ki ga vsako leto, že vrsto let, organizirajo skupaj z deležniki, in letošnjo donacijo koles za potrebe izvedbe priprave na kolesarski izpit po osnovnih šolah, donirali bodo namreč 14 koles za otroke in kar 10 za učitelje. Strinjal se je, da preventivnih akcij z namenom osveščanja in učenja, da na cesti nisi sam, ni nikoli dovolj ter da je vedno prostor za nadgradnjo.

Pomembno vlogo v prvih dneh na cesti, predvsem pred šolo, imajo tudi prostovoljci iz Združenja ZŠAM. Njihov tajnik, g. Zadnikar, je poudaril, da so na cesti pred šolami »bolj kot otroci, problem njihovi starši, zato bi morali nagovoriti tudi njih«. Izpostavil je problematično ustavljanje na mestih, predvidenih za avtobuse in predolgo, predvsem pa nepotrebno poslavljanje na cesti, ki pogosti ni potrebno, in ovira ostale, ustvarja kaos in nejevoljo. Letos bo Združenje z desetimi prostovoljci opravljali dežurstva pred dvema osnovnima šolama; OŠ Stražišče in OŠ Stane Žagar, ki sta bili prepoznani kot najbolj prometni.

Prezentacija, v kateri je več podrobnih podatkov o projektih, si lahko ogledate tukaj.