Novice

5. maj, 2017
Mestna občina Kranju na delavnici Zero Waste

Nacionalna Zero Waste organizacija - Ekologi brez meja, je v sodelovanju s Komunalo Kranj in v okviru enotnega postopka, ki občini omogoči, da se pridruži nacionalni in evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do družbe brez odpadkov, izvedla posebno specializirano delavnico. Predstavljen bil Zero Wast konceptu, postopku pristopa k projektu in primeri dobre prakse.

Predstavniki Ekologov brez meja so na delavnici zelo jasno razložili, da je Zero Waste pot, ne samo cilj. Je prizadevanje za neprestano zniževanje količin odpadkov, namenjenih v odstranjevanje. Gre za spreminjanje kulture, vključevanje skupnosti, izobraževanje in za spremembo infrastrukture (preventiva, ločeno zbiranje, zniževanje količin mešanih odpadkov). V Sloveniji je že kar nekaj občin, ki so pridobile naziv na poti do Zero Waste in delavnica je ponudila kar nekaj odgovor na vprašanje, kakšni so pogoji in postopek za pridružitev občine mreži lokalnih skupnosti na poti do Zero Waste.