Novice

4. oktober, 2016
Evropski projekt BUILD2LC s primeri dobrih praks predstavljen hrvaški javnosti

Delovanje slovenskega Eko sklada kot reprezentativni primer dobre prakse v Evropi in energetske sanacije v mestni občini Kranj

Zagreb, 21. in 22. september 2016   LEAG je v Zagrebu v okviru medregijskega sestanka BUILD2LC (pospeševanje nizkoogljične inovativne obnove stavb v evropskih regijah) predstavil tri primere dobrih praks iz Slovenije s področja trajnostne obnove in gradnje. Predstavljeni so bili primeri: delovanje Eko sklada, javno-zasebno partnerstvo v Mestni občini Kranj in prvi pasivni vrtec Preddvor. Prisotni so predvsem izkazali zanimanje za način delovanja Eko sklada, ki s svojimi finančnimi spodbudami omogoča izvajanje nacionalne politike na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Prvo medregijsko srečanje projekta BUILD2LC je potekalo na Hrvaškem in je bilo namenjeno izmenjavi dobrih praks med osmimi partnerji. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks s štirih tematskih področij: novi finančni instrumenti, problematika energetske revščine ter inovacije in profesionalizacija v gradbeništvu. S projektom se želi, s predstavljenimi primeri dobrih praks in izkušnjami sodelujočih, nadgraditi znanje sodelujočih partnerjev in novosti vpeljati tudi v lokalno okolje. Sodelujoči so prav tako pridobili znanje s področja trajnostne gradnje, kot tudi izvedeli za glavne ovire in priložnosti v vsaki izmed sodelujočih držav.

Srečanje v Zagrebu je gostila Regionalna energetska agencija severozahodne Hrvaške (REGEA) in organizirala ogled dveh izmed neštetih primerov domačih dobrih praks. Prvi primer je energetski center Bračak, primer uspešne energetske sanacije 150 let starega spomeniško zaščitenega dvorca, z uvajanjem inovativnih tehničnih rešitev. Predvideno je, da bo zgodovinski dvorec po prenovi pridobil energetski certifikat razreda B. Drugi primer pa je energetska sanacija treh javnih stavb (vrtca, občinske stavbe in doma za ostarele) v okviru projekta ZaggEE, kjer so uporabili različne tehnične rešitve in nove finančne mehanizme. ZaggEE je ambiciozen projekt energetskih sanacij javnih stavb, ki ga vodi mesto Zagreb.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: www.interregeurope.eu/build2lc.