Novice

2. februar, 2017
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSI NAČRT ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015.

 

Javno naznanilo