Novice

27. avgust, 2015
Povratne lopute proti poplavljanju kleti v Stražišču

Stražišče, 27. avgust 2015 – Komunala Kranj je s podizvajalci začela nameščati na kanalizacijske iztoke v kleti večstanovanjske zgradbe na Trojarjevi ulici (vhodi od 17 do 23) povratne lopute, ki bodo preprečevale poplavljanje kleti ob večjih nalivih. »Učinkovita rešitev pred poplavljanjem kleti na v tem delu Stražišča bo sistemska, ko bomo uredili ponikovalno polje na Bantalah in strugo Trenče. Namestitev povratnih loput je vmesna rešitev, da pomagamo stanovalcem na tem območju in zavarujemo njihovo lastnino pred nadaljnjimi poškodbami,« je povedal župan Boštjan Trilar, ki si je na vhodu številka 19 na Trojarjevi ulici pogledal začetek del.

 

Krajani Stražišča so Mestno občino Kranj večkrat opozorili, da ob močnejših nalivih v nekaterih delih naselja prihaja do poplav kleti. Komunala Kranj v decembru 2014 in januarju 2015 pregledala, očistila in posnela kanalizacijo na območju, kjer je bilo v lanskem letu v času obilnih padavin največ težav s poplavami. Gre za stanovanjske zgradbe na Trojarjevi ulici, Šempetrski ulici, Delavski cesti in Benedikovi ulici. Že ob času poplav so zagotavljali, da vzrok težav ni v slabem vzdrževanju kanalizacije, kar se je po temeljitem pregledu tudi potrdilo. Bilo je nekaj manjših nepravilnosti, ki pa niso bistveno vplivale na razmere. Celotna zasnova sistema javne kanalizacije in priklopov je že od vsega začetka napačna. Stanje se z urbanizacijo naselja samo še poslabšuje. Zasnova kanalizacije na tem območju ne vzdrži vse pretoke, predvsem pa je problem v nizkih priklopih posameznih objektov na omrežje.


S tega vidika je Komunala Kranj v maju 2015 izvedla podroben pregled enega od objektov na tem območju in predlagala, da se za te objekte predvidi vgradnja povratnih loput na iztokih iz objektov. Predvidevamo, da bi se s cenovno sprejemljivo izvedbo bistveno zmanjšala možnost poplav v kletnih prostorih. Takih objektov je v Stražišču okoli 50. Cena dobave in vgradnje povratne lopute znaša okoli 570 evrov (brez DDV).


Tako bodo v naslednjih dneh testno nameščene povratne lopute in temu primerno urejena kanalizacija v kleteh z kanalizacijskimi iztoki na petih vhodih na Trojarjevi ulici s hišnimi številkami 17, 19, 21, 23 in 25. Predvideni stroški del so v višini 2.840 evrov (brez DDV). Če bi se rešitev s povratnimi loputami izkazala kot primeren ukrep za izboljšanje stanja, bo občina v prihodnje enako uredila tudi na ostalih objektih, ki so na najbolj kritičnem območju.

 

 

Na fotografijah: Župan Boštjan Trilar si je začetek del ogledal skupaj z Zoranom Arnežem in Juretom Kristanom s Komunale Kranj ter Vesno Gerič, lastnico kleti na Trojarjevi 19.