Novice

24. april, 2018
Razpis za subvencije najemnin poslovnih prostorov odprt do 7. maja

Iz Mestne občine Kranj sporočamo, da je do 7. maja 2018 še odprt javni razpis za subvencije najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju. V poštev pridejo poslovni prostori, ki so bili na dan objave razpisa 5. februarja 2018 prazni. Za sofinanciranje se vzame obdobje od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti (poslovni prostor je odprt za potrošnike in uporabnike storitev) do 31. decembra 2019, in sicer do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Kot upravičen strošek se šteje neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev), pri čemer se sofinancira največ do 4 evre/m2/mesec in skupno največ do 6.000 evrov za posamezni poslovni prostor. Za vsako leto posebej je za ta namen predvidenih nekaj več kot 32.500 evrov.

 
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju starega Kranja. Prednost do sofinanciranja bodo imeli ponudniki s področja maloprodaje. Prejemniki subvencije se zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije (po 31. decembru 2019) v poslovnem prostoru izvajali dejavnost vsaj še 12 mesecev.
 
Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni razpisi, naročila) ali pa na naslovu Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
 
V zadnjih treh letih je s pomočjo občinske subvencije poslovno dejavnost v starem Kranju začelo več kot dvajset podjetnikov oziroma gospodarskih družb.