Novice

31. marec, 2016
V soboto gremo na akcijo Očistimo Kranj

Zveza tabornikov občine Kranj v sodelovanju z Mestno občino Kranj, Komunalo Kranj in Gorenjsko banko Kranj v soboto, 2. aprila 2016, pripravlja čistilno akcijo OČISTIMO KRANJ 2016 - Kran’ ni več usran.

Zbor udeležencev bo ob 9. uri na Glavnem trgu v starem Kranju, čistilno akcijo pa bomo zaključili predvidoma ob 12. uri, prav tako na Glavnem trgu.
Letošnja glavna območja čiščenja bodo: obrežje Save od Savskega otoka do Struževega, kanjon Kokre, krajevne skupnosti MO Kranj in okolica prijavljenih šol in vrtcev, kjer bodo s čiščenjem pričeli že v petek.

Župan Boštjan Trilar se bo čistilni akciji pridružil v svoji krajevni skupnosti v Stražišču s pričetkom ob 9. uri. Zbor krajanov bo pred Krajevno skupnostjo v Stražišču. Kontaktna oseba KS Stražišče je predsednik KS Jure Šprajc, dosegljiv na tel. številki  051 620 418.

Podžupan Boris Vehovec se bo čistilni akciji priključil v krajevni skupnosti Gorenja Sava, kjer bodo čistili vse od Rakovice do odcepa za Šmarjetno goro, Kolodvorske ceste in naprej vse do Savske loke. Ker je območje precej razpotegnjeno, se bodo krajani organizirali in povezali v več skupin za posamezna območja. Kontaktna oseba KS Gorenja Sava je predsednik KS Janko Hvasti, dosegljiv na tel. številki 051 620 418.

Na Glavnem trgu v starem Kranju bo potekal tudi spremljevalni program z delavnicami in različnimi predstavitvami. (Poglejte še v prilogo.) Več dodatnih informacij lahko dobite pri vodji čistilne akcije Klemenu Marklju na tel. številki 031 227 742 ali preko e-pošte ocistimokranj@gmail.com.

Vabljeni k spremljanju čistilne akcije v Kranju.