Novice

25. maj, 2015
Zamenjani glasovalni napravi nista vplivali na izid glasovanja

V zvezi z informacijami v medijih, da je svetnik Mestne občine Kranj mag. Zoran Stevanović podal kazensko ovadbo zoper župana Boštjana Trilarja zaradi zlorabe uradnega položaja in pravic, dajemo naslednje pojasnilo:

Dne 22.4.2015 je potekala 6. seja Sveta Mestne občine Kranj, prisotnih je bilo 30 članov in članic Sveta MOK, odsotni so bili trije, in sicer Nina Kastelic, Jože Lombar in mag. Igor Velov.

 

Po seji sveta, dne 23.4.2015, so se izdelali računalniški izpisi glasovanja. Na njih je zabeleženo, da na glasovalnem mestu 19 svetnica Damjana Piškur ni bila prisotna, uporabljena pa je bila glasovalna naprava št. 20 svetnika Jožeta Lombarja, ki je bil fizično odsoten.

 

Po samem pregledu glasovalne naprave, je bilo ugotovljeno, da sta bili fizično zamenjani glasovalni napravi št. 19 in št. 20, kar je možno, ker glasovalne naprave niso fiksno pritrjene na mizo.

 

Iz navedenega sklepamo, da je Damjana Piškur vsa glasovanja 6. seje sveta opravila na glasovalni napravi Jožeta Lombarja. Torej je šlo za uporabo napačne glasovalne naprave, kar med sejo ni bilo ugotovljeno.

Uporaba napačne glasovalne naprave nikakor ni vplivala na pravilnost ugotovljenih izidov v smislu sprejetja ali zavrnitve sprejetih sklepov.

 

Na sestanku župana Boštjana Trilarja s predstavniki svetniških skupin v petek, 22. maja 2015, ki so se je udeležili Saša Kristan in Bojan Homan (oba SDS), mag. Andrej Šušteršič (SMC), mag. Drago Štefe (DeSUS), Vlasta Sagadin (NS.i), Janez Černe (SD), mag. Igor Velov (Lista za razvoj Kranja), Jože Lombar (Stranka za razvoj krajevnih skupnosti), mag. Franc Rozman (SLS), mag. Janez Frelih (Povezane krajevne skupnosti), Boris Vehovec (Več za Kranj); (odsotna sta bila mag. Zoran Stevanović in mag. Barbara Gunčar), je bilo dogovorjeno, da se sestavi uradno poročilo glede glasovanja na 6. seji Sveta Mestne občine Kranj in uvrsti kot točko dnevnega reda na sejo mestnega sveta. Dogovorili so se tudi, da bo župan v bodoče pred začetkom seje pozval svetnice in svetnike, naj preizkusijo svoje glasovalne naprave, če so pravilno nameščene.

 

Zato župan Boštjan Trilar poudarja, da je deloval v skladu s Poslovnikom Sveta Mestne občine Kranj in so vsi sklepi Sveta Mestne občine Kranj veljavni.