Novice

26. februar, 2014
Obvestilo o prijavi škode zaradi posledic poplav, snega in žledu med 30.1.2014 in 10.2.2014

Mestna občina Kranj obvešča oškodovance, da na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2014-19 – DGZR ter Navodil za ocenjevanje škode Uprave RS za zaščito in reševanje ter Zavoda za gozdove Slovenije z dne 25.2.2014 lahko prijavijo škodo zaradi poplav, snega in žledu v letu 2014, in sicer najkasneje:


- do petka 7. 3. 2013 na obrazcih 4 in 5 – škoda na stavbah in inženirskih objektih,
- do petka 14. 3. 2014 za obrazcu 1- škoda v gozdovih.

 

Obrazci št. 1 (Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči), obrazci št. 4 (Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči in obrazci št. 5 (Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo, povzročene po naravni nesreči) so na voljo v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj in na spletni strani MO Kranj www.kranj.si (Vloge in obrazci).

 

Škoda se prizna le v primeru, da je na območju več kot 30% poškodovanost.

 

Škodo v gozdovih bo sicer ocenjeval Zavod za gozdove Slovenije, vendar na podlagi dogovora Uprave RS za zaščito in reševanje ter Zavoda za gozdove Slovenije oškodovanci prijavite škodo v gozdovih na obrazcu št.1 na pristojnih občinah.


Vrsta nesreče je Žled. Na obrazcih št. 1 izpolnite osebne podatke, podatke o katastrski občini in številki parcele in ga dvakrat podpišite. Podatki o vrednosti gozda in njeni površini bodo pridobljeni s strani GURS-a, podatke o poškodovanosti pa bodo ocenili na Zavodu za gozdove Slovenija.