Novice

24. september, 2012
Sprememba pri objavi javnih naročil

Od sredine aprila 2012 Mestna občina Kranj na svoji spletni strani objavlja tudi javna naročila v enostavnem postopku. S 17. septembrom 2012 se je spremenil spodnji mejni znesek naročila blaga in storitev. Objavljajo se vsa javna naročila za blago in storitve v vrednosti 10.000–20.000 evrov brez DDV ter javna naročila za gradnje v vrednosti 10.000–40.000 evrov brez DDV. Namen objav, ki jih zakonodaja sicer ne nalaga, je predvsem, da se omogoči prijavo vsem zainteresiranim ponudnikom za izvajanje posameznega javnega naročila v enostavnem postopku in zagotovi preglednost oddaje predmetnih javnih naročil.