Novice

17. februar, 2016
PRENAVLJAMO STANOVANJSKO SOSESKO PLANINA

V četrtek, 11.2.2016, je bila otvoritev kreativnih delavnic za prenovo stanovanjske soseske Planina. Namen vključevanja zainteresirane javnosti v prenovo je njihovo razumevanje problemov in potreb, njihova vizija ter usmeritve za trajnostne rešitve. Veseli nas, da je se delavnice udeležilo veliko število ljudi, kar kaže, da je ljudem mar za Planino. 


Delavnico je otvorila moderatorka ga. Olga Michalik, ki je, po začetnem pozdravu vsem udeležencem, predstavila načrtovan potek uvodne in vseh naslednjih delavnic. Sledil je nagovor vodje Urada za okolje in prostor na MOK g. Janeza Ziherl, ki je z velikim veseljem pozdravil vse udeležence. Na kratko je predstavil Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj, ki predstavlja podlago za načrtno prenovo stanovanjske Planina. Namen je preveriti nove pristope celostne prenove, vanjo vključiti stanovalce ter prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja v območju soseske Planina.  Razvoj soseske Planina ter spodbudo prebivalcem k aktivnemu sodelovanju na delavnicah je podal g. Vojko Vavpotič, ki na področju socialnega varstva in predvsem mladinskega dela profesionalno deluje že več kot 15 let. 


Po uvodnih nagovorih so se udeleženci delavnice razdelili v delovne skupine in debata se je začela. Udeleženci so si izmenjevali svoje videnje in predloge za izboljšanje soseske. Izpolnjevali so delovne liste, označevali lokacije, ki so potrebne ureditve, predlagali dejavnosti na možnih novih lokacijah ipd.
Po delu v skupinah so si udeleženci lahko ogledali razstavo na temo zgodovinskega razvoja soseske Planina. Ogled je potekal ob prijetnih zvokih kitare in manjši pogostitvi.


Sledi še pet srečanj, ki bodo nadgradnja uvodne delavnice. Naslednja delavnica bo v četrtek, 18.2.2016, ob 17. uri. Vabljeni.


S skupnimi močmi bomo prenovili in oživili Planino!