Novice

30. avgust, 2013
Mestni potniški promet bo v Kranju izvajal Alpetour

Kranj, 30. avgusta 2013 – Mestna občina Kranj in Alpetour Potovalna agencija, d. d., iz Kranja sta za nadaljnjih 10 let podpisali koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu na območju Kranja. Koncesija je bila oddana na podlagi javnega razpisa.


Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom, saj sta dodani novi liniji, nekatere obstoječe pa so podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov. Z novo linijo številka 15 (Center-Primskovo (Dolnov)-Planina-železniška postaja) je izboljšana povezava do železniške postaje. Na progi 1 (Kolodvor-Globus-Primskovo-Planina-Qulandia-Hrastje) pa se bo v času šolskih počitnic podvojila gostota prevozov. Dostop do železniške postaje pokrivajo še proga 7 v smeri Mlake, proga 12 v smeri Besnice, progi 2 in 3 od Globusa in proga 8 v smeri Drulovke in Podreče. Med novimi linijami je relacija Kranj-Tatinec (proga 14 Tatinec-OŠ Simona Jenka-Kranj-Prešernov gaj), kjer doslej tudi ni bilo povezave.


Vse obstoječe avtobusne linije mestnega prometa ostanejo, vendar se nekatere podaljšujejo oziroma spreminjajo, da so posamezni deli mesta bolj dostopni. V novo progo 15 so zajeta nova postajališča Primskovo Dolnov in Supernova. Ukinjajo pa se deviacije proge 1, 2 in 3 preko Mercatorja na Primskovem in postajališča pri OŠ Simona Jenka, ki so po novem vključena v progo 15.


Nov režim mestnega prometa tako povečuje obseg voznih linij za okoli tretjino. Z nakupom dodatnih vozil bo posodobljen tudi vozni park, nova vozila pa bodo imela okolju prijaznejše EURO 6 motorje. Vozila bodo opremljena tudi s sistemom sledenja GPS, kar bo uporabnikom omogočalo preverjanje lokacije določenega vozila.


Cena enodnevne vozovnice ostaja enaka v višini 1 evra, podražili pa sta se mesečna vozovnica na 10 evrov in letna na 95 evrov. Dijaške in študentske vozovnice so na voljo po subvencioniranih cenah, določenih po pogodbi med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in Mestno občino Kranj.


Mestna občina Kranj bo za izvajanje mestnega potniškega prometa letno zagotavljala okoli 1,2 milijona evrov, kar predstavlja določeno povečanje sredstev za ta namen, predvsem na račun novih in podaljšanih relacij, pogostejših prevozov na posameznih linijah, posodobitve voznega parka in informacijskega sistema.