Novice

25. oktober, 2013
SPREHOD PO KANJONU KOKRE PO PRENOVLJENEM LESENEM MOSTU

V četrtek, 24. oktobra 2013, je bil v Dovu v kanjonu Kokre v uporabo dan prenovljena lesen most. Z odprtjem mostu je Kranj ponovno dobil predel v naravnem okolju, v katerem se lahko občanke in občani sprostijo in tam preživljajo svoj prosti čas. Most je s simboličnim prerezom traku župan Mohor Bogataj, na dogodku pa smo pozdravili tudi podžupana mag. Janeza Freliha in Bojana Homana.


Sedaj že odstranjen prejšnji leseni most v Dovu v kanjonu Kokre je bilo treba zamenjati zaradi dotrajanosti lesene nosilne konstrukcije. Pred zamenjavo mostu je bila opravljena statična presoja določenih detajlov, kar je pogojevalo, da se most zaradi varnosti uporabnikov zapre. Najprej je bila v ospredju rešitev z zamenjavo določenih nosilnih konstrukcij, vendar se je po izdelavi varnostnega načrta in statične presoje izkazalo, da je potrebno most v celoti zamenjati. Na začetku septembra so izvajalci z avtodvigalom postavili nov lesen most. Najprej so namestili pohodno površino. Dela na mostu in postavitev varnostnih ograj na obeh straneh dostopa do mostu so bila zaključena v drugi polovici septembra 2013. Most je v celoti izdelan iz visokogorskega macesna, zato je pričakovati dobro odpornost na vremenske vplive. Urejena sta dostopa na obeh straneh do mostu. Investicija je vredna 151.000 evrov.


Most povezuje levi in desni breg reke Kokre, ki je izoblikovala skoraj 30 metrov globoko sotesko v ledenodobno konglomeratno teraso skozi Kranj. Kanjon reke Kokre predstavlja pester mozaik vodnih in obvodnih biotopov: reka, obrežje, prodišča, loka s poplavnim gozdom, skalnati bloki in konglomeratno ostenje. Tako razgibano in pestro območje zato nudi zatočišče in dom številnim, po življenjskih zahtevah različnim živalskim in rastlinskim vrstam. Zavarovan je kot naravna znamenitost v okviru starega mestnega jedra Kranja. Za naravo in naravne znamenitosti je po besedah naravovarstvene svetnice Maje Brozovič z Zavoda za varstvo narave območne enote Kranj potrebno imeti občutek. Želi si, da bi v prihodnosti Mestna občina Kranj in Zavod za varstvo narave čim večkrat sodelovala, ko gre za posege v naravo.


V kanjonu Kokre je urejena tudi učna pot. Zavod za turizem Kranj organizira vodene oglede po urejenih poteh v kanjonu Kokre za najavljene skupine. Obstaja več različnih poti, ki so odvisne od želja obiskovalcev oziroma od časovnih omejitev. Kot je povedala direktorica Natalija Polenec, je želja Zavoda za turizem Kranj, da bi sedaj, ko je leseni most ponovno obnovljen, ogled kanjona Kokre postal ena od standardnih turističnih poti in hkrati tudi mesto druženja ter prirejanja manjših piknikov.

 

Pred odprtjem lesenega mostu je bila organizirana tudi čistilna akcija v kanjonu Kokre. Pred približno mesecem dni jo je izvedla Gasilsko reševalna služba Kranj skupaj s člani prostovoljnih gasilskih društev Mestne občine Kranj. Čiščenje je bilo zahtevno, saj so dela potekala na obrežju reke Kokre, kjer je spolzek in nevaren teren, ki ga pogosto poplavi reka. Pri čiščenju je sodelovala skupina 50 poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Nekaj dni pred odprtjem lesenega mostu so gasilci očistili tudi stopnišče, ki iz starega mestnega jedra vodi do kanjona reke Kokre. Ob odprtju mostu se je za čistilno akcijo gasilcem zahvalil tudi župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj. Ob tem pa dodal, da je za naravo potrebno skrbeti, saj le tako lahko ohranjamo njeno lepoto.

 

Dogajanje na odprtju je z igranjem na harmoniko popestril Rok Traven, član Folklorne skupine Iskraemeco Kranj.

 

Pogled na leseni most v kanjonu Kokre

 

Direktorica Zavoda za turizem Kranj Natalija Polenec

 

Naravovarstvena svetnica Maja Brozovič z Zavoda za varstvo narave, območne enote Kranj

 

Harmonikar Rok Traven