Novice

18. september, 2012
Gradnja ceste Njivica-občinska meja je končana
14. septembra 2012 je bil praznik za vas Njivica in krajevno skupnost Podblica ter Mestno občino Kranj. S slovesnostjo so obeležili zaključek gradnje cestne povezave med vasjo Njivica in mejo z občino Radovljica.
 
»Med samo gradnjo smo uredili 780 m popolnoma nove cestne povezave, širine od 5,5 do 7 metrov, ter razširili 450 metrov dolg odsek skozi vas Njivica. Na celotnem odseku smo uredili odvodnjavanje, zgradili podporne in oporne konstrukcije ter uredili prometno opremo in signalizacijo. Da je bil poseg zahteven, priča že samo podatek, da smo izkopali skoraj 35.000 m3 zemeljskega materiala. Ravno tako je bila zaradi nevarnosti zdrsa brežin in vdora podtalne vode potrebna stalna prisotnost geomehanika na gradbišču. Za potrebe nove cestne povezave smo morali skupaj z Elektro Gorenjska prestaviti daljnovod,« je na odprtju ceste za promet povedal župan Mohor Bogataj.
 
»V tem mandatu si je svet Krajevne skupnosti Podblica gradnjo ceste na Njivico zadal za prednostno nalogo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil celotni Mestni občini Kranj, še posebej županu Mohorju Bogataju in mestnemu svetu, da je prisluhnil našim potrebam, nas podprl in gradnjo nove ceste sprejel kot prioriteto.
 
Julija lani je prišlo do uresničitve naše dolgoletne želje. Pripeljani so bili gradbeni stroji in cesta na Njivico se je končno pričela graditi. Do letošnje pomladi je bila pripeljana do vasi Njivica. Imeli pa smo še eno tiho željo, urediti in posodobiti cesto tudi skozi vas in do meje z občino Radovljica. Zato smo že lani občino zaprosili za dodatna sredstva. Naleteli smo na posluh in tako se nam je tudi ta želja uresničila,« je veselje izrazil tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Igor Pogačnik.
 
Cesta povezava, ki preko vasi Njivica povezuje kranjsko in radovljiško občino, je bila ena zadnjih medobčinskih cest, ki ni bila asfaltirana in tudi drugače ni ustrezala kriterijem sodobnih cest (širina, prometna oprema, odvodnjavanje …). Poleg tega je trasa vodila preko zasebnega dvorišča in s tem fizično ločevala stanovanjsko in gospodarsko poslopje. To sta bila glavna razloga, da se je Mestna občina Kranj že leta 2005 odločila za to investicijo. Od izdelave investicijske in projektne dokumentacije do realizacije na terenu je preteklo veliko časa, predvsem zaradi birokratskih ovir pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Lani poleti so se dela začela in bila dokončana v letu dni.
 
Celotna vrednost investicije znaša 1.150.000 evrov, če poleg gradbenih del upoštevamo tudi izdelavo projektne dokumentacije ter strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.