Novice

28. julij, 2015
SLOVENSKI DAN V BELJAKU

V pobratenem mestu Beljak je 27. julija 2015 potekal Slovenski dan, na katerem se je tako kot vsako leto predstavila Mestna občina Kranj s turistično, kulinarično in kulturno ponudbo. Zavod za turizem Kranj je prebivalcem in obiskovalcem prireditve predstavil kranjske rove, staro mestno jedro in kanjon Kokre. Zanimanje za kranjske rove ne pojenja, saj so obiskovalci dobesedno razgrabili vso zalogo letakov, ki predstavljajo rove pod starim Kranjem, zgrajene med drugo svetovno vojno kot zaklonišče pred letalskimi napadi. V kulturnem programu se je s slovenskimi navadami in izročili predstavila folklorna skupina Mali vrh - Podblica.

 

Mestna občina Kranj tako izpolnjuje svoje poslanstvo pri mednarodnem sodelovanju, saj kranjski mladini omogoča obisk tujih mest, ki jih sicer ne bi obiskali. V zadnjih letih so tako dijaki, študentje in kulturniki obiskali La Ciotat, Rivoli, Beljak, Carigrad, Banja Luko, Novi Sad, Oldham ... Poleg promocije Kranja gre tudi za dodatno vrednost, saj preko mednarodnega sodelovanja pomagamo širiti kulturni dialog v družbi.

 

VELIK POUDAREK KRANJU V POBRATENEM BELJAKU
V Beljaku so nad vse ponosni na povezavo s Kranjem. Tako imajo v starem mestnem jedru izobešene zastave Mestne občine Kranj, v mestni hiši, kjer uraduje celotna mestna uprava, imajo ob vstopu grb Kranja z napisom PartnerStadt Kranj (partnersko mesto Kranj). V okviru Kirchtaga omogočajo Mestni občini Kranj promocijo turistične, kulinarične in kulturne ponudbe. Kranjskim športnikom pa sodelovanje in vadbo s tamkajšnjimi športniki klubom. Kot zanimivost lahko dodamo, da so kranjski folkloristi na paradi, ki poteka v okviru Kirchtaga, vedno na čelu kolone.

 

KRANJ NA ZEMLJEVIDU EVROPE
Po Kranju imamo v Evropi poimenovanih več parkov, ulic in trgov. Če boste potovali po Evropi in obiskovali pobratena mesta, boste ime Kranj našli v La Ciotatu (trg), Kotor Varošu (bulevar), Rivoliju (trg), Oldhamu (park). V sklopu sodelovanja pa bomo v letošnjem letu bogatejši za park v Herceg Novem in v Banja Luki. V Kranju pa imamo po pobratenih mestih poimenovan Park La Ciotat (pri Koloseju de luxe), Trg Rivoli (na Planini) in Oldhamsko cesto (glavno prometno žilo Kranja).

 

ŠE VEČ POUDARKA MEDNARODNEMU SODELOVANJU
Tako kot druga večja mesta si tudi Kranj želi še več sodelovanja s pobratenimi občanami. Zato smo v letu 2015 s pobratenimi mesti sodelujemo pri prijavi na evropske projekte, kot sta Evropa za državljane in Erasmus +. Trudili pa se bomo sodelovanje razširiti tudi na gospodarskem področju.
 

Folklorna skupina Mali vrh - Podblica

 

Folklorna skupina Mali vrh - Podblica

 

Direktorica Mestne uprave Mestne občine Kranj skupaj z gostitelji

 

Mestna hiša v Beljaku