Novice

17. junij, 2016
»Sami smo odgovorni za lastne odplake« - po pridobitvi uporabnega dovoljenja je čas za polni prevzem CČN Kranj v upravljanje Komunale Kranj

Kranj, 16. 6. 2016 - Na srečanju z novinarji je Komunala Kranj predstavila pomen novozgrajenega kanalizacijskega sistema in CČN Kranj za vse uporabnike. »Ima ne le številne prednosti tako za okolje,kot tudi nas same, temveč tudi za vse tiste, ki živijo ob Savi in njenem ekosistemu. »Počisti pred svojim pragom, pregovorno radi rečemo. Gorenjci ta pregovor z novo CČN dejansko živimo, predvsem pa naravi vračamo nazaj, kar je njeno,« je povedal direktor Komunale Kranj in predstavil vsebino Elaborata oblikovanja cen po novi Uredbi, ki je bil predan v obravnavo in potrditev svetnikom Mestne občine Kranj.

Povišanje/sprememba položnic v Mestni občini Kranj se bo najbolj odražala na položnicah uporabnikov večstanovanjskih stavb, kjer ti ob 16 m³ porabe vode za postavke povezane z vodo (skupaj za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod) sedaj povprečno plačujejo od 19 do 22 EUR mesečno. Nekaterim uporabnikom v večstanovanjskih objektih se bo ta znesek znižal, prav vsem uporabnikom v enostanovanjskih objektih z DN 20 (in mesečno porabo 16 m³) pa se bo položnica znižala.