Novice

15. december, 2015
Novost na spletnih straneh AJPES-a – iskanje po osebah

Na podlagi spremenjene zakonodaje je na spletnih straneh AJPES-a možno (prek iskalnika ePRS) Iskanje po osebah. Če želite ugotoviti v koliko in katerih družbah je fizična oseba družbenik, zastopnik ali član nadzora in če ima (poleg tega) s.p.,  lahko od avgusta dalje brezplačno in enostavno ugotovite z vpogledom v dopolnjeno aplikacijo ePRS. Aplikacija je dopolnjena z iskalnikom po osebah tako, da je iskanje podatkov mogoče:
•    pri fizičnih osebah z uporabo:
o    osebnega imena in EMŠO ali
o    osebnega imena in davčne številke ali
o    osebnega imena in naslova prebivališča, vpisanega v PRS;
•    pri pravnih osebah: z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.


Zakonske spremembe so prinesle tudi novosti, na katere morajo biti pozorni podjetniki, ki bodo prenehali z dejavnostjo, in sicer mora podjetnik 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti namero o prenehanju. Le-to lahko podjetnik pošlje AJPES-u prek aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov), skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ali pa jo pošlje po pošti oziroma dostavi osebno na katerokoli izpostavo AJPES-a. Obvestilo (namera) mora vsebovati podatek o datumu prenehanja opravljanja dejavnosti. Obvestilo lahko odda tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.


Po novem izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).


AJPES od začetka oktobra na svoji spletni strani objavlja sklepe o vpisu podatkov o samostojnih podjetnikih v poslovni register. Zaradi varstva osebnih podatkov so osebni podatki fizičnih oseb prekriti z zvezdicami. Sklepi so objavljeni na spletnem portalu AJPES-a, v rubriki eObjave, in bodo dostopni eno leto po dnevu njihove objave.


Določbe spremenjene zakonodaje se nanašajo tudi na omejitve pri registraciji podjetnika. Oseba, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov ali so na tem seznamu družbe, v katerih ima oseba več kot 25 % delež, ne more registrirati SP.


S 1. januarjem 2016 pa podjetnik ne bo mogla postati oseba, ki je imela več kot 50% neposredni delež v d. o. o., ki je bil v zadnjem letu izbrisan iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.


Vse novosti AJPES-a lahko odslej spremljate tudi družabnih omrežjih (Facebook, Twitter in LinkedIn). S tem so v AJPES vzpostavili dodatno, lažjo in hitrejšo pot za številna vprašanja, ki jih stranke in uporabniki naslavljajo na njih, hkrati pa so družabna omrežja odlično orodje za obveščanje o novostih in zanimivih vsebinah iz statističnih poročil, registrov in javnih objav.