Novice

25. februar, 2014
ZAČETEK GRADNJE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KRANJ

Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj je pravnomočno.

 

Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj, ki ga je Mestna občina Kranj prejela v petek, 21. februarja 2014 , je postalo pravnomočno z današnjim dnem, 25. februarja 2014.

 

 

 


Predmetno gradbeno dovoljenje obsega 3. faze, in sicer:
1. fazo – demontažo nadstrešnice za odpadke, gradnjo novih objektov linije vode in blata ter dela na komunalni in energetski infrastrukturi;
2. fazo – rekonstrukcijo upravne stavbe, obstoječe transformatorske postaje, objekta G – dehidracije blata, ki se preuredi v garažo in objekta D – gnilišči, ki se preuredita v zalogovnik pregnitega blata in
3. fazo – gradnjo novega deževnega bazena s črpališčem razbremenjevanja in filtra deževnega bazena, odstranitev objekta A – predčiščenje, objekta B – mehansko čiščenje, objekta C – biološko čiščenje in objekta C – plinohrama.

 

Posnetek gradbenega dovoljenja si lahko ogledate tukaj.

 

Zahvala vsem krajanom in svetu KS Orehek-Drulovka za njihovo pomoč. S skupno močjo nam je uspelo doseči zastavljeni cilj. Iskreno upamo in želimo, da bosta podpora in razumevanje krajanov ter krajevne skupnosti še naprej tako velika ves čas gradnje tako pomembne investicije, kot je nadgrajena in rekonstruirana Centralna čistilna naprava Kranj.

 

Mestna občina Kranj bo še naprej intenzivno sledila zastavljenemu cilju – zaključitvi projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorška polja – 2. sklop« oziroma GORKI – 2. sklop, del katerega je tudi nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj, do 31. 12. 2015.

 

Prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo! Najlepša hvala!