Novice

12. junij, 2013
Evidentiranje vaških vodovodov

V sklopu projekta ''Zbirni kataster GJI Gorenjske – 2. faza'' se na terenu izvaja evidentiranje vaških vodovodov na območju mestne občine Kranj. Evidentiranje izvajajo geodeti v skladu z dogovori s predstavniki občine.

Vse meritve se izvajajo zgolj in samo za potrebe evidentiranja gospodarske javne infrastrukture (vaški vodovodi) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Prosimo, da geodetom omogočite neovirano izvedbo meritev.

Projekt ''Zbirni kataster GJI Gorenjske – 2. faza'' se izvaja v okviru operativnega programa krepitve razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ''Razvoj regij'', in je delno sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.