Novice

13. september, 2012
Več preventivnih akcij za varnost v prometu
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj (v novi sestavi je bil imenovan junija 2012) se je 30. avgusta 2012 sestal na prvi seji. Sestavljajo ga strokovnjaki po posameznih področjih znanj, pomembnih za varnost v prometu.
Po poročanju predsednika Damjana Bertonclja so največ poudarka namenili predstavitvi načrta dela za leto 2013, ki je v primerjavi s preteklim letom, bistveno bolj proaktivno naravnan. Izvedenih bo več preventivnih projektov, prav tako pa se pričakuje aktivnejše sodelovanje vseh inštitucij, v procese katerih so vključeni otroci v času odraščanja. Zelo pomembno je osveščanje ljudi glede prvih korakov v prometu, saj se ugotavlja, da zgolj kaznovalna politika ne zagotavlja uspehov na področju varnosti v cestnem prometu. Vsak posameznik se mora zavedati in storiti največ, da bo pripomogel k varnosti sebe in drugih udeležencev.
Obravnavane so bile naloge, ki so bile že izvedene v prvih šolskih dneh ter tiste, ki jih bo potrebno v tej povezavi še izvesti. Najšibkejši v tem segmentu so prvošolci, ki so z začetkom novega šolskega leta deležni posebne pozornosti. Ugotovljeno je bilo, da so kakovostno pripravljene aktivnosti izvedene v celoti ali glede na časovnico v izvajanju, pri čemer Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj aktivno sodeluje z drugimi službami in organizacijami, npr. policijo, Medobčinskim redarstvom Kranj, Združenjem šoferjem in avtomehanikov Kranj in drugimi.
Posebna pozornost članov sveta je bila namenjena tudi prometni infrastrukturi in ustrezni signalizaciji, ki sta med prvenstvenimi področij dela sveta. Ob vseh novih situacijah, nevarnostih in neustreznih odstopanjih je potrebno čim prej ukrepati ter pripraviti prometne površine tako, da so funkcionalne, predvsem pa varne.
»Seja je potekala konstruktivno in v prihodnje se pričakuje še boljša prometna varnost občanov Mestne občine Kranj, ki je že sedaj relativno ugodna,« zaključuje Damijan Bertoncelj.