Novice

5. marec, 2015
FOKUSNE SKUPINE DANES O PAMETNEM MESTU, TURIZMU IN KULTURI

Danes sta se sestali fokusni skupini za pametno mesto ter za turizem in kulturo. Skupini bosta obravnavali projekte, ki bodo vključeni v novelacijo Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj z elementi urbanega razvoja do leta 2030. Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar se je članom komisij zahvalil, ker bodo svoje znanje in izkušnje delili in tako prispevali k kvaliteti bivanja v edini mestni občini na Gorenjskem. Obenem je opozoril, da država občinam nalaga vedno več zakonskih obveznosti kar pa posledično pomeni manj investicij. Prav zato je še kako pomembno, da se projekte ovrednoti ter umesti v časovni okvir po prioritetni listi. Kot je znano je Mestna občina Kranj pričela s pripravo novelacije Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj z elementi urbanega razvoja do leta 2030. V prvi fazi je občinska uprava zbirala predloge političnih strank, ki so zastopane v kranjskem mestnem svetu. Po tem, ko je na občino prispelo blizu 600 predlogov, so se ta teden pričele tudi delavnice fokusnih skupin. Vsi predlogi so ovrednoteni in razdeljeni v šest skupin: okolje, pametno mesto, mladi, turizem in kultura, zdravstvo in socialna varnost ter šport. Predstavniki političnih strank, stroke in javnosti se bodo na delavnicah opredelili do predlogov ter jim postavili prioriteto.

 

Foto: Fokusna skupina za pametno mesto