Novice

16. marec, 2016
Kranjska soseska Planina pripravljena na prenovo

Kranj, 15. marec 2016 - Stanovanjske naselje Planina je pripravljeno na prenovo. Mestna občina Kranj  skupaj s prebivalci soseske pripravlja podlage, da bo za izvedbo prenove lahko kandidirala za evropska sredstva iz kohezije.

Velike stanovanjske soseske, zlasti iz nekdanjih socialističnih držav, potrebujejo prilagoditev sodobnim standardom kakovosti bivalnega okolja kot ga prebivalci potrebujejo danes. Stanovanjska soseska Planina v Kranju velja za največje stanovanjsko naselje v celotni gorenjski regiji. V njej živi približno 16.000 stanovalcev, kar pomeni več kot četrtina vseh občank in občanov. Začetek gradnje sega v prvo polovico 70. let prejšnjega stoletja, ko je bila soseska načrtovana kot samozadostna prostorska enota, namenjena predvsem delavskemu razredu okoliških industrijskih obratov (Sava, Tekstilindus, Iskra …). Danes, po 40 letih, je soseska z tako visoko gostoto prebivalcev potrebna fizične in socialne prenove. Glavni problemi so neurejeno parkiranje, zanemarjene zelenice, otroška in športna igrišča, pomanjkanje družbene kohezije in naraščajoča brezposelnost. Neukrepanje na tem področju bi pomenilo odseljevanje ekonomsko sposobnejših stanovalcev, priseljevanje ekonomsko in socialno šibkejših stanovalcev ter nadaljevanje fizične in socialne degradacije soseske.


Zato je Mestna občina Kranj pričela z aktivnostmi, ki bodo pomagale k boljšemu poznavanju kakovosti bivanja in potreb v soseski Planina. Cilj prenove je narediti privlačno in kakovostno okolje za bivanje, delo, preživljanje prostega časa in vzgojo otrok. Prebivalci Planine so imeli možnost, da se vključijo v delavnice, na katerih so sooblikovali podobo naselja. Več otroških igrišč, garažne hiše, prostori za druženje, mladinski centri, nova tržnica so le nekateri projekti, ki bodo vključeni v prenovo. Mestna občina Kranj bo še naprej spremljala razpise Evropske unije in preko njih skušala prenoviti največje stanovanjsko naselje na Gorenjskem. Kot je na zaključnem srečanju delavnic dejal župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je vesel, da so stanovalci prepoznali dober namen občine ter se vključili v kreiranje nove podobe naselja.

 

 


Dodatne informacije o projektu so na tej povezavi.