Novice

7. avgust, 2012
Brezplačno SMS obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo
Komunala Kranj uporabnikom nudi možnost brezplačnega obveščanja o moteni oskrbi s pitno vodo preko SMS sporočil. Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj občankam in občanom svetuje uporabo tovrstne storitve, saj na ta način uporabniki dobijo hitro in zanesljivo informacijo. Žal objave v medijih ne dosežejo vseh uporabnikov, pravočasno obveščanje pa je zagotovo zelo pomembno, saj se s tem uporabniki izognejo številnim nevšečnostim. Uporabniki so tako preko SMS sporočila obveščeni o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del, v času okvar in morebitni sanitarni neustreznosti vode. Komunala Kranj načrtuje, da bo v prihodnosti na ta način uporabnike obveščala tudi za svoja druga področja oziroma dejavnosti.
 
Če torej želite, da vam obvestila o moteni oskrbi s pitno vodo Komunala Kranj sporoča preko SMS sporočil ali pa na vaš elektronski naslov je potrebno izpolniti obrazec, ki se nahaja na njihovi spletni strani www.komunala-kranj.si pod »Prijava na obvestila.«
 
Več informacij: