Novice

30. junij, 2016
pixel
V okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija priložnosti tudi za Gorenjsko

Kranj, 30. junij 2016 - Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, je v prostorih Podjetniškega centra v Kranju organizirala regijsko delavnico na temo priprave projektov in sodelovanja regijskih akterjev v okviru javnih razpisov programa sodelovanja Slovenija–Italija 2014–2020.

Vrednost programa Interreg V-A Italija–Slovenija, ki se bo izvajal v sedemletnem obdobju 2014–2020, znaša 90 milijonov evrov. Sredi junija 2016 so bili objavljeni prvi štirje razpisi za predložitev standardnih projektov, v okviru katerih lahko kandidirajo tudi upravičenci iz gorenjske regije.
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, je pripravila regijsko delavnico na temo priprave projektov in možnega sodelovanja regijskih akterjev v okviru javnih razpisov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Na delavnici je bil predstavljen program sodelovanja, prvi štirje objavljeni razpisi, prioritete ter pogoji za kandidiranje na teh razpisih.
Za gorenjsko regijo je bilo izpostavljenih nekaj zanimivih tematik, in sicer na sledečih področjih:
•    podjetništvo: inovativnost in povezovanje raziskovalne sfere in podjetij ter socialno podjetništvo,
•    energetska učinkovitost: novi materiali, pametna razsvetljava, razvoj praks na področju zmanjševanja CO2, krožno gospodarstvo,
•    turizem: razvoj trajnostnega turizma s poudarkom na eko, zelenem, aktivnem, kulturnem turizmu, interpretaciji dediščine ter razvoju območij Natura 2000.
Izpostavljene pa so bile tudi tematike pametnih mest, mobilnosti ter razvoja rešitev za zelena območja. 
Slovenski partnerji lahko pridobijo 85% sofinanciranje upravičenih stroškov. Vloge se pripravijo v slovenskem in italijanskem jeziku, v posameznem partnerstvu pa je potrebno zagotoviti tudi trajnost projektnih aktivnosti. Javni razpis je odprt od 15. junija do 14. septembra 2016, celotna dokumentacija pa je objavljena na spletni strani programa www.ita-slo.eu.

O programu Interreg V-A Italija–Slovenija:
Programsko območje zajema površino 19.841 km², na kateri živi približno 3 milijone prebivalcev in je manjše v primerjavi z območjem obdobja 2007–2013. Omenjeno območje vključuje pet italijanskih statističnih regij (pokrajine Videm, Pordenone, Gorica, Trst in Benetke) in pet slovenskih statističnih regij (Gorenjska, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Obalno-kraška in Goriška).
Sredstva čezmejnega programa bodo namenjena izvajanju strategije pametne, trajnostne in vključujoče rasti v skladu s strategijo Evropa 2020, in sicer ukrepom za spodbujanje rasti in inovacij, za izboljšanje kakovosti življenja in okoljske trajnosti ter prizadevanjem za večjo učinkovitost javne uprave.
Program 2014–2020 bo obdržal kontinuiteto s prejšnjim programskim obdobjem 2007–2013, v katerem je bilo sofinanciranih 87 projektov s področja konkurenčnosti, raziskav in inovacij, varovanja in vrednotenja kulturne in naravne dediščine ter čezmejnih storitev.