Novice

15. junij, 2015
Informativni izračuni NUSZ za MO Kranj: podatke lahko zavezanci preverijo in popravijo

S prehodom na obračun nadomestila po podatkih državnega registra nepremičnin želi Mestna občina Kranj zagotoviti pravičen obračun na osnovi realnih podatkov, preverjenih na terenu. Tu je tudi priporočilo Ministrstva za finance občinam, da naj le-te prenovijo svoje sisteme NUSZ in jih povežejo z veljavnimi državnimi bazami podatkov.


Za informativne izračune za leto 2015 smo uporabili podatke Geodetske uprave RS iz Registra nepremičnin. Le-ta je nastal na podlagi terenskega popisa nepremičnin, lastniki pa so podatke lahko usklajevali vse od leta 2010, še posebej v letu 2014, ko se je napovedoval davek na nepremičnine, ki potem ni bil uveljavljen.


Mestna občina Kranj ima okoli 25.000 zavezancev za plačilo nadomestila. Informativni izračuni so bili poslani več kot 22.000 zavezancem. Zavezanci, pri katerih ni bilo sprememb v primerjavi s prejšnjimi leti, informativnih izračunov niso prejeli.


Podatki informativne pisarne po tednu dni delovanja (med 8. in 12. junijem 2015):
• Obiski v pisarni pomoči na MO Kranj: 441 zavezancev.
• Klici po telefonih: 698 klicev, kjer je skupna minutaža vseh klicev več kot 6000 minut, kar pomeni v povprečju 10 minut na klic.
• Poslane pripombe preko spletnega obrazca: 179 zavezancev.
• Poslane pripombe po mailu: 160 zavezancev.
• Poslane pripombe po pošti: 23 zavezancev.
• Skupaj je bilo obravnavano 1501 zavezancev.
• Večina napak oziroma pripomb je vezana na komunalno opremo. Celotna analiza pojasnil zavezancem bo narejena ob zaključku dela pisarne pomoči.

 

Pisarna za pomoč zavezancem bo odprta do 3. julija v delovnih dneh občine v Avli občinske stavbe – vhod s parkirišča Brioni.


Informacije so tudi na spletni strani občine http://www.kranj.si/ z navezavo na http://nusz.digidata.si/. Na tej strani so kompletna pojasnila, vključno z obrazci, ki jih zavezanci lahko uporabijo za popravljanje podatkov. Prav tako je možno vprašanja postavljati prek elektronske pošte (nusz.kranj@digidata.si) in po telefonu (051/379-073).