Novice

23. junij, 2015
ŽUPAN NA OBISKU V KS CENTER

Župan Boštjan Trilar je v juniju 2015 skupaj s sodelavci obiskal več krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj. V ponedeljek, 22. junija, je bil na obisku v KS Center. Člani sveta s predsednikom dr. Aleksandrom Pavšlarjem so mu nanizali najbolj pereče zadeve, s katerimi se ukvarjajo kot stanovalci ali kot poslovneži v starem mestnem jedru Kranja. Največja pozornost je bila namenjena prometnemu režimu in oživljanju starega Kranja.


Župan je povedal, da skupaj z občinsko upravo kar se da učinkovito in postopno pristopa k celovitemu reševanju problemov, ki so se nakopičili v zadnjih 10 in več letih v Kranju. Pričakuje, da bo mestni svet v septembru v drugem branju sprejel Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Takoj bo sledil razpis za direktorja novega zavoda, ki bo moral biti človek s širokim znanjem, vodstvenimi izkušnjami, ki bo znal implementirati strategijo turizma v Kranj.


Župan je delil prepričanje s svetniki, če bomo sledili skupnemu cilju, navkljub različnim mnenjem lahko skupaj dosežemo cilj. Seveda pa je za to potreben čas in kompetentni ljudje, ki bodo znali slediti cilju. Župan je prepričan, da je dobro delujoč Zavod za turizem in kulturo Kranj lahko znanilec reševanja najbolj perečih vprašanj starega Kranja.


Župan in svetniki so se strinjali, da se prometni režim v starem Kranju ne bo spremenil toliko časa, dokler ne bo pripravljena celovita rešitev na osnovi strokovnih podlag. MO Kranj bo najprej pripravila analizo stanja, ki ji bo sledila projektna naloga, v pripravo katere bo vključena KS Center, vse do predložitve celostne študije mirujočega prometa Svetu MO Kranj.