Novice

28. januar, 2016
pixel
Oblikovana Koalicija za prihodnost Mestne občine Kranj

Kranj, 27. januar 2016 – Župan Boštjan Trilar je združil politične partnerje v novo Koalicijo za prihodnost Mestne občine Kranj. Koalicijsko pogodbo so podpisale stranke Več za Kranj,  Nova Slovenija - krščanski demokrati, DeSUS in Slovenska ljudska stranka ter Lista za razvoj Kranja.

Koalicijske partnerice so med cilje skupne politike zapisale učinkovito, odgovorno in transparentno delo občinske uprave, enakomeren in enakopraven razvoj vseh krajevnih skupnosti, oživljanje degradiranih območij pred zazidavo drugih kompleksov, ustvarjanje prostorskih možnosti za razvoj poslovne dejavnosti, oživitev starega Kranja, sanacijo ekološko spornih območij, izboljšanje prometne povezanosti, povezovanje z državnimi ustanovami za izboljšanje prometa, vzpostavitev učinkovitega sistema razdeljevanja sredstev na razpisih na področju družbenih dejavnosti, učinkovit nadzor nad delom in poslovanjem Komunale Kranj, racionalizacijo poslovanja javnih zavodov, večjo vključenost otrok v predšolsko vzgojo, kakovost osnovnošolske dejavnosti, razvoj trajnostne mobilnosti, povečanje prometne varnosti in določitev pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim zgradbam.


Koalicijski dogovor prinaša tudi skupna vodila oziroma zaveze. Sodelovali bodo na načelih enakopravnosti, samoomejevanja, partnerstva in vzajemnegaspoštovanja ter odgovornosti za doseganje zastavljenih ciljev. Zavezani so ničelni toleranci do korupcije in klientelizma, nezdružljivosti svetniške funkcije z imenovanji na funkcije članov poslovodstev organizacij, ki jih je ustanovila ali soustanovila Mestna občina Kranj, in k upoštevanju Kodeksa ravnanja funkcionarjev.


»Zelo pomembno je, da smo si za dogovor o koalicijskem sodelovanju vzeli dovolj časa ter uskladili stališča in interese. Ocenjujem, da je to dober temelj za konstruktivno in dolgotrajno delovanje koalicije,« je ob podpisu poudaril župan Boštjan Trilar.