Novice

21. julij, 2014
Mestna občina Kranj uspešna pri črpanju sredstev iz druge finančne perspektive

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop se bo po intenzivnem zavzemanju odgovornih na Mestni občini Kranj razširil. Predmetni projekt bo dopolnjen z izgradnjo kanalizacije v aglomeracijah Mlaka pri Kranju ter Britof-Predoslje.


Mestna občina Kranj je po uspešnih dogovarjanjih na pristojnih ministrstvih dopolnjeno dokumentacijo posredovala Ministrstvu za kmetijstvo in okolje dne 17. julija 2014. Končna oblika vloge, dopolnjene na osnovi morebitnih dodatnih pripomb Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter JASPERSa ter podpisana s strani odgovornih oseb vseh sodelujočih občin: Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur bo predložena na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do dne 31. julija, Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa najkasneje do 8. avgusta letošnjega leta.


Vrednost izgradnje kanalizacije po Idejnem projektu v aglomeracijah Britof-Predoslje ocenjujemo na 8,6 mio evrov v aglomeracijah Mlaka pri Kranju pa na 2,8 mio evrov.


Poleg dogovarjanj na pristojnih ministrstvih in njihovih službah pospešeno pripravljamo projektno dokumentacijo in urejamo postopke, povezane s pridobivanjem služnostnih pravic. Za območje Mlake bo potrebno skleniti služnostno pogodbo z okvirno 50 lastniki, za območje Britofa-Predoselj pa bo potrebno skleniti služnostno pogodbo z okvirno 200 lastniki.


Občine upravičenke pričakujemo čimprejšnjo pridobitev Odločbe, bodisi iz Bruslja bodisi iz Republike Slovenije, nanašajočo se na sofinanciranje izgradnje fekalnega kanala. Ocenjujemo, da bo stopnja sofinanciranja okoli 60 odstotna.


Zahvaljujoč pristojnim ministrstvom in njihovim službam, občankam in občanom, občinski upravi in zunanjim sodelavcem nam bo uspelo, da bo kanalizacija znotraj projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop, v zadovoljstvo nas vseh, izgrajena tudi v aglomeracijah Mlaka pri Kranju ter Britof-Predoslje.