Novice

30. januar, 2018
Zadnja faza obnove strehe vežic

Mestna občina Kranj je na Mestnem pokopališču Kranj pričela z zadnjo fazo obnove strehe vežic. Zamenjana bo kritina na ravnem delu strehe vežic, izvedla pa se bo tudi dodatna toplotna izolacija strehe. V času obnove – ta bo trajala do sredine februarja 2018 – bo na prednjem delu stavbe postavljen gradbeni oder, ki po zagotovilih izvajalca ne bo oviral izvajanja pogrebne dejavnosti. V času pogrebov bo namreč izvajalec prekinil vsa dela in nadaljeval šele, ko z deli ne bo motil poslovilnih slovesnosti.

 

Obnova ravnega dela strehe vežic Mestnega pokopališča Kranj izboljšuje energetsko učinkovitost stavbe, saj je le-ta na nekaterih delih že zamakala. V evidenčnem postopku izbire izvajalca je bil izbrano podjetje iz Šenčurja, Streha Kuhar d.o.o., ki bo predvidoma do sredine februarja 2018 izvedlo dela v vrednosti slabih 35 tisoč evrov (34.090,85 EUR brez DDV).