Novice

27. september, 2018
Pojasnilo Mestne občine Kranj o zapori mosta

Mestna občina Kranj zaradi velikega zanimanja javnosti, predvsem zaradi kroženja raznih neresničnih in zavajajočih informacij v javnosti glede zapore mostu na kranjski zahodni obvoznici, podaja naslednje pojasnilo:
 

 


Mestna občina Kranj ne zapira državnih cest, niti ne daje soglasij, niti jih obnavlja ali vzdržuje. Vse to je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je tudi v tej zadevi izdala odločbo o popolni zapore ceste.


Mestna uprava Kranj je v tej zadevi izdala le dovoljenje za uporabo občinskih cest v času zapore mostu (od 22. avgusta do 5. marca), pri čemer gre za okvirni datum in ne fiksni. Kot sami veste, se zapora mostu ni izvedla v sredo, 22. avgusta 2018, ob 6. uri, ko bi bilo veliko manj prometnih zastojev, pač pa v ponedeljek, 24. septembra 2018, v času najhujše prometne konice, kar je točno 34 dni po datumu, ki je naveden v odločbi Mestne občine Kranj za uporabo obvoznih občinskih cest.

 


Soglasje za obvoz v primeru zapore državne ceste pred izdajo dovoljenja za njeno zaporo vedno izdamo, saj je to nujno potrebno za normalno odvijanje prometa, trajanje zapore pa je vedno optimizirano. Pričakovali smo le nekaj popolnih zapor znotraj celotnega obdobja (6 mesecev).

 
Dodatno pojasnjujemo, da iz odločbe direkcije za popolno zapore državne ceste izhaja, da se dovoli popolna zapore državne cesta od 17. septembra do 5. marca 2019, prav tako je v obrazložitvi odločbe zapisano, da je Mestna občina Kranj izdala dovoljenje za obvoz po občinskih cestah in ne za zaporo. Ponovno se nikjer ne pojavlja datum 24. september 2018, ko je bila zapora dejansko izvedena.


Še enkrat poudarjamo, da Mestne občine Kranj ni med prejemniki odločbe direkcije, kar je razvidno tudi na zadnji strani odločbe o zaprtju ceste, kjer Mestna občina Kranj ni navedena kot prejemnica odločbe.

Trenutno tako Mestna občina Kranj kot Ministrstvo za infrastrukturo stremimo k istemu cilju, da je most čim prej urejen, mobilnost prebivalcev pa kar se da hitra, predvsem pa da bo most po obnovi varen. Nove Genove v Kranju ne želimo in nočemo.

Mestna občina Kranj bo tako še naprej ščitila interese prebivalcev ter od pristojnih organov zahtevala večjo sodelovanje. Prepričani smo, da bo obnova delavskega mostu, ki se nezadržno bliža, organizirana veliko bolje.