Novice

12. oktober, 2017
Z novinarske konference – spremembe ureditve prometa v starem Kranju

»19. aprila 2017 je mestni svet sprejel odlok o novi prometni ureditvi. Ena najpomembnejših točk se dotika starega mestnega jedra, kjer smo z novim odlokom preprečili zlorabe, torej, tisti, ki ne sodijo v mesto, se ne morejo voziti po mestu. S tem smo sledili cilju, da je staro mesto bolj prijazno, bolj varno in boljše dostopno za stanovalce, podjetnike in obiskovalce. S tem smo dodali tržno možnost za poslovne subjekte, ki delujejo v mestu, da bodo s povečanim obiskom še lažje dosegali svoje poslovne priložnosti. Kazalci so pozitivni, gospodarskim subjektom promet narašča. Prav tako se je za 27 odstotkov povečal turistični obisk, kar pomeni hkrati za toliko večji tržni potencial. Tako moramo vsi skupaj, tudi občina, na valu pozitivnih sprememb vztrajati, jih izkoristiti, zato da bo mesto še bolj živahno, lepo in zanimivo,« je župan Boštjan Trilar strnjeno pojasnil cilje in pričakovane pozitivne učinke sprememb pri urejanju prometa v starem jedru Kranja.

 

Dostopno in varno mesto

V prvem koraku je MO Kranj želela zagotoviti dostopno in varno mesto, urediti promet za vse stanovalce, podjetnike, obiskovalce in turiste, kar je bilo doseženo z uvedbo najnovejših tehničnih rešitev, ki omogočajo hitrejši vstop in dostop za vse, ki imajo dovolilnice. V praski to pomeni nove kamere za prepoznavanje registrskih oznak, PIN kode stanovalcev za izvajalce nujnih servisnih storitev, možnost oddaje elektronske vloge, možnost podaljšanja dovolilnice elektronsko. Vse te novosti omogočajo boljši pregled in statistiko, kar bo za naprej tudi podlaga, da odlok oziroma ureditev občina prilagaja dejanskim potrebam in se še kaj posodobi. Zagotovljena so bila tudi dodatna parkirišča (Stara Sava, gradnja parkirišča Huje in nova cona na Sejmišču). Poseben poudarek pri izboljšanju prometa je župan dal zagotovitvi požarne varnosti in nujne medicinske pomoči (gasilci namreč že desetletje opozarjajo, da ob nevarnosti v starem mestnem jedru pri nespremenjenem režimu s svojimi vozili ne morejo kakovostno in dovolj hitro ukrepati) in dostopnosti prek ukrepov trajnostne mobilnosti (KRsKOLESOM, Kranvaj). Že pred spremembo prometnega reda so bile namreč v Kranju uvedene novosti, ki olajšajo mobilnost v starem mestu tako za obiskovalce, prebivalce kot tudi podjetja.
Župan je poudaril, da je bil odlok pripravljen premišljeno, proces je trajal dovolj časa, upoštevane so bile vse relevantne pripombe, saj je bil delan v sodelovanju z vsemi interesnimi skupinami. »Na terenu smo se zadnje leto in pol dobivali tudi individualno, tako jaz sam kot tudi ostali zaposleni v mestni upravi, in upoštevane so bile tudi povsem individualne potrebe posameznih poslovnih subjektov.« Nezanemarljivo je tudi to, da je bil odlok, ki je podlaga za spremembe prometne ureditve, sprejet z veliko večino, kar z 20 glasovi za (od skupno 24 glasujočih).
Prijazno in urejeno mesto
V drugi fazi je občina prijazno in urejeno mesto zagotovila tako, da je preprečila zlorabo sistema in ukinila »bližnjico« med Hujami in Globusom, kar je bila ena od prevladujočih kršitev in možnosti, ki jih je stari sistem omogočal. »Pri tem velja upoštevati tudi dejstvo, da take zlorabe sistema trgovcem zagotovo niso bile v prid, saj tak voznik pri vožnji po bližnjici ni videl ene izložbe in kupil enega artikla.« Župan poudarja, da je staro mestno jedro z novo ureditvijo postalo še bolj prijazno ljudem, uporabnikom in ne vozilom, ki tja ne sodijo, saj gre za prostor druženja in srečevanja. Šele po odstranitvi in omejitvi prometa lahko v MO Kranj začnemo s prenovo poškodovanih tlakovcev, kar je dolgoletna želja prebivalcev območja in obiskovalcev starega Kranja, s tem pa tudi pridemo do dodatne ozelenitve in urbane opreme, kar sledi spomladi drugo leto.
Župan je uspeh poslovanja podjetij ‑ 70 odstotkov jih beleži med leti 2014 in 2016 povečanje, polovici se promet povečuje za več kot 10 odstotkov, štiridesetim odstotkom pa promet raste za več kot 20 odstotkov – pospremil: »V MO Kranj si seveda želimo, da bi skupaj z vsemi poslovnimi subjekti, ki delujejo v starem Kranju, pisali dobre zgodbe o uspehu, in ne, kot bi želel kdo izpostaviti, iskati izgovorov, saj spremembe mnogim prinašajo bolj kakovostno bivanje ter delovanje. Prepričani smo, da je pot mogoče nadaljevati skupaj, v sobivanju in iskanju dobrih zgodb, v prenosu dobrih praks. Zadnja tri leta se trudimo, da bi v stari Kranj pripeljali še več obiskovalcev, kar je lahko odlična priložnost za vse tamkajšnje podjetnike, če jo želijo izkoristiti.« Med vzpodbudami občine so učinkovita promocija turistične destinacije, kar se kaže tudi v povečanem turističnem obisku in nočitvah, subvencije za nove najemnike in subvencije za organizacijo dogodkov ter subvencije za obnovo fasad. Pomemben znanilec pozitivnega in vzpodbudnega trenda so tudi investicije podjetnikov v nastanitvene turistične zmogljivosti v starem Kranju.
Župan je še povedal, da vidi v vseh teh spremembah, vključno z ureditvijo prometa, ki je prijazen do ljudi, gospodarski potencial. »Verjamem pa tudi, da so pri podjetnikih še kakšni zadržki, izzivi, ki pa jih bomo tudi odpravili. Vedno znova. Želim pa reči, da moramo začeti razmišljati drugače in uvajati nove ukrepe. Že več let se govori eno in isto, to pa nič ne spremeni in nič ne izboljša. Obrnimo tok misli v pozitivno smer, sprejmimo spremembe, ker samo te prinesejo tudi boljše rezultate.«
Pozitivno za podjetnike v mestu
•       Kazalniki obiska, nočitev in potrošnje konstantno rastejo.
•       Zaradi povečanega povpraševanja po nočitvah se odpirajo nove investicijske priložnosti.
•       Bolj prijazno mesto do obiskovalcev in nakupovalcev lahko pritegne še več ljudi.
•       Številni dogodki ustvarjajo tržni potencial (promocija, povečanje potrošnje …).
•       Mestna občina Kranj prek razpisov zagotavlja sredstva za sofinanciranje najema praznih poslovnih prostorov, obnove fasad in stavbnega pohištva (okna, vrata) ter za prireditve na javnih površinah.
•       Dodatna ozelenitev in urbana (planirano za leto 2018) oprema bodo še povečale privlačnost mesta.
Župan Boštjan Trilar je za ilustracijo, da lokacije v starem mestnem jedru niso tako zelo oddaljene od parkirišč na robu mesta (Huje, Čebelica, Brioni) dal za primerjavo večji trgovski center na obrobju Kranja, po katerem se sprehodimo od sredine njegovega parkirišča in po njem ter pri tem naredimo okoli 500 metrov, največja oddaljenost do Glavnega trga v starem Kranju od parkirišča na Hujah pa je manj kot 300 metrov. Največja oddaljenost za dostavo na Prešernovo ulico, ki je popolnoma zaprta za motorna vozila, od dostavnega mesta na Glavnem ali Maistrovem trgu je 70 metrov, pri čemer na Prešernovi ulici ni trgovskih ali gostinskih lokalov, do katerih ne bi bilo možno pripeljati trgovskega blaga z vozičkom ali drugim priročnim sredstvom.
Operativni ukrepi pri spremembah prometnega reda
Kot je povedal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je proces priprave prometnih sprememb potekal leto in pol. V tem času je občina tudi intenzivno delala na obveščanju in sodelovanju s prebivalci, in sicer:
o   na dveh delavnicah posebej za staro mestno jedro,
o   javni razpravi, ki jo je organizirala krajevna skupnost,
o   dvakrat pojasnjevanje na stojnici v soboto v mestu,
o   izdanih je bilo pet tiskovin, zloženk,
o   štiri delavnice v okviru celostne prometne strategije,
o   več deset dopisov na vprašanja, nazadnje obširen dopis župana z dne 4. oktobra 2017 kot odziv na pritožbeno pismo o zdržanju izvajanja odloka nekaterih nosilcev poslovne dejavnosti (razlaga razlogov za odlok in operativni napotki za pridobitev dovolilnic in izvajanje dostave),
o   več deset objav v medijih,
o   osebni kontakt preko telefona, elektronske pošte, ob prevzemu in oddaji vlog,
o   v obdobju julij‑september 2017 na MO Kranj vzpostavljena posebna pisarna za informacije v zvezi z dovolilnicami.
Na novo je bil vzpostavljen tudi sistem dovolilnic za vstop v staro mestno jedro, in sicer je bilo do 5. oktobra 2017 skupaj izdano 767 dovolilnic:
o   parkirna dovolilnica za stanovalce: 422,
o   izredna dovolilnica za dostavo: 32,
o   redna dovolilnica za dostavo: 80,
o   prevoz območja za pešce do lastnih ali najetih parkirnih mest ali dvorišča: 100,
o   izvajalci javnih služb (Komunala Kranj, gasilci, reševalna služba …) 120,
o   izvajanje javne gospodarske dejavnosti: 13.
»Kar se tiče dostave za Prešernovo gledališče Kranj in Gorenjski muzej, ki imata vsak svoje posebnosti, vezane na vsebino delovanja, usklajevanja še potekajo, možnih rešitev je pa več,« je še pojasnil Miha Juvan. Za nemoteno dostavo na prostor, kjer deluje tržnica, pa bo poskrbela Komunala Kranj, ki upravlja s tem prostorom.