Novice

13. maj, 2015
V Bitnjah javno razsvetljavo posodabljamo

Leto 2007 je prineslo novo državno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki je bila potem še dopolnjena (2007 in 2010). Določila uredbe smo upoštevali tudi pri izvedbi javne razsvetljave v okviru projekta Gorki. Pri tem je treba dodati, da se fekalno kanalizacijsko omrežje v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje Bitnje in Zgornje Bitnje gradi tudi skladno tudi z načrtom javne razsvetljave.


Projekt javne razsvetljave za Gorki je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc avgusta 2012. Po projektu je osvetlitev cestišča predvidena s svetilkami, ki ustrezajo državni uredbi. Prejšnja, stara javna razsvetljava po omenjeni uredbi ni bila več ustrezna in jo je bilo potrebno zamenjati. Stari preseki električnih vodnikov so premajhni in jih je prav tako potrebno zamenjati. V nekaterih delih naselij so stare svetilke postavljene previsoko. Karakteristike svetilk se ustrezno izberejo tako, da se upošteva izračun razsvetljave, ki mora biti izdelan po veljavnih tehničnih predpisih, standardih in priporočilih Slovenskega društva za razsvetljavo.


Svetilke javne razsvetljave v Bitnjah so sicer stare od 7 do 10 let. Staro javno razsvetljavo je gradila krajevna skupnost sama. Svetilke, ki so bile nameščene previsoko ter so bile stare in potratne, je koncesionar, podjetje Vigred, zamenjal v sklopu pogodbe za obnovo javne razsvetljave v Mestni občini Kranj v letu 2012 . Obstoječi električni kabli so bili položeni v sklopu gradnje javne razsvetljave, ki jo je izvedla krajevna skupnost. Dimenzije (preseki) teh vodnikov so premajhni zaradi njihove razmeroma velike oddaljenosti od prižigališč javne razsvetljave (elektrotehnične meritve ne bi bile ustrezne). Stare svetilke se bodo podrle, ko bodo nove začele delovati.

 

Nove svetilke so postavljene v skladu z novo izdelanim projektom v okviru Gorki. Drogovi javne razsvetljave so postavljeni na taki razdalji, da svetilke osvetljujejo površino čim bolj enakomerno in novi drogovi javne razsvetljave (svetilke) niso postavljeni na nekaj metrov. Razdalja za enakomerno osvetlitev po projektu je okoli 20 metrov. Kar se tiče stare javne razsvetljave na območju Bitenj, je bila grajena posamično in povsod ne pokriva celotnih ulic. Tudi višine in razmiki med svetilkami povsod niso bili ustrezni.