Novice

9. oktober, 2013
ZBIRALI BOMO NEVARNE ODPADKE IZ GOSPODINJSTEV

Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke – Brezplačno boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov. V Mestni občini Kranj se bo zbiranje nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo začelo v ponedeljek, 21. oktobra, in bo trajalo do ponedeljka, 28. oktobra 2013.

 

Na zbirnih mestih bosta prisotna delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov:


 

• ponedeljek, 21. 10., od 10–13. ure na parkirišču pred domom krajanov KS Kokrica;
• ponedeljek, 21. 10. , od 13.15–16. ure pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti;
• ponedeljek, 21. 10., od 16.15–19. ure na parkirišču pri Športni dvorani Planina;
• torek, 22. 10., od 10.–13. ure, Škofjeloška cesta v križišču z Delavsko cesto v KS Stražišče;
• torek, 22. 10. , od 13.15.–16. ure, parkirišče pri naslovu Srednje Bitnje 128;
• torek, 22. 10. , od 16.15–19. ure na parkirišču ob rokometnem igrišču Žabnica;
• sreda, 23. 10., od 10.–13. ure na parkirišču pred pošto Besnica;
• sreda, 23.10., od 13.15–16. ure pod mostom nasproti ekološkega otoka v Struževem;
• sreda, 23. 10., od 16.15–19. ure na parkirišču nasproti pokopališča Mavčiče;
• četrtek, 24. 10., od 10.–13. ure na parkirišču pri nogometnem igrišču Čirče;
• četrtek, 24.10., od 13.15–16. ure na parkirišču pri osnovni šoli Predoslje;
• četrtek, 24. 10., od 16.15–19. ure na parkirišču ob nogometnem igrišču v KS Britof;
• petek, 25. 10., od 10.–13. ure pri trgovini v KS Trstenik;
• petek, 25.10., od 13.15–16. ure, parkirišče ob telovadnici osnovne šole v Goričah;
• petek, 25. 10., od 16.15–19. ure na makadamskem parkirišču nasproti gasilskega doma Golnik;
• ponedeljek, 28.10., od 13.–16. ure na parkirišču pred zadružnim domom na Jezerski cesti v KS Primskovo;
• ponedeljek, 28.10., od 16.15–19. ure na parkirišču pri OŠ Simona Jenka.

 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, razpršilci (spreji), odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi …
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barv, kemikalij …).


Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

 

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov? V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo našemu zdravju in okolju. Nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. Zato jih moramo odložiti ločeno.
 

Prinesite nevarne odpadke na zbirno mesto in omogočite njihovo varno odstranitev.

 

Več na: www.krlocuj.me