Novice

17. julij, 2015
Mestna občina Kranj s primeri dobrih praks gostovala na konferenci v Bruslju

Bruselj, 15. julij 2015 – Mestna občina Kranj ima uspešno zaključenih več investicijskih projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev. Med njimi so tudi prenove ulic in objektov stavbne dediščine v starem Kranju. Tako je od Evropske komisije prišlo povabilo, da projekte predstavimo na zaključni konferenci za programsko obdobje 2007–2013, ki je potekala 15. julija.

 

Konferenca je bila namenjena evalvaciji vrednotenja programov kohezijske politike, ki so bili financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v obdobju 2007-2013. Zajema področja politike urbanega razvoja in družbene infrastrukture v vseh državah članicah, ki so prijavile in uspešno izvedle svoje projekte.


»V družbi predstavnikov iz večine držav članic se je pokazalo, da se pri investicijah povsod srečujemo s podobnimi problemi – zapletena birokracija, težave z izvajalci in podobno. Posebej je vzpodbudno, da smo drugim v Evropi najmanj enakovredni oziroma po zahtevnosti in obsežnosti projektov celo v ospredju,« sta bila zadovoljna Dejan Peterlin in Tilen Košir, ki sta edina iz Slovenije predstavila izvedene sofinancirane investicije in nove vsebine, ki so jih le-te omogočile.


Predstavnika Mestne občine Kranj sta aktivno sodelovala na konferenci in govorila o investicijah na področju urbanega razvoja in družbene infrastrukture na območju občine. V zadnjih letih je bilo narejenega res veliko. Poudariti gre prenovo velikega dela stavbne dediščine Kranja (kompleks gradu Khislstein z Vovkovim vrtom, Layerjeva hiša, stolp Škrlovec, stolp Pungert, razgledna ploščad na mestu tretjega stolpa v starem mestnem obzidju) ter obnovo kranjske kostnice pri cerkvi sv. Kancijana in tovarišev. Predstavila sta tudi nove vsebine, ki so uspešno zaživele v prenovljenih objektih. Obnove in prenove so staremu Kranju prinesle letno gledališče med gradom Khislstein in Ulrichovim (Lovskim) dvorcem, v stavbi gradu so na ogled stalne in občasne razstave, v Lovskem dvorcu pa ima svoje prostore Gorenjski muzej. V sklop urbane prenove gre tudi Layerjeva hiša, ki je postala hiša umetnikov in v kateri je nastal tudi rezidenčni center za umetnike. Stolp Škrlovec želi postati slovenski center intermedijske umetnosti, stolp Pungert, ki se je iz zanemarjenega in nefunkcionalnega objekta spremenil v otroški svet sanj, pa je namenjen programom za otroke, in ga lepo dopolnjuje tudi otroško igrišče.


Na področju infrastrukture je bil uspešno izveden zahteven projekt obnove Slovenskega trga in navezujočih se ulic, vključno z Jelenovim klancem ter krožiščem pred mostom čez Savo, s katero smo Kranjčani dobili zaokroženo in privlačno urbano podobo. Predstavila sta tudi projekt urejanja ulic in trgov starega Kranja, ki pod tlaki hranijo veliko dodano vrednost prenovljenih komunalnih, elektro in komunikacijskih vodov.


Ob zaključku je bilo omenjeno, da Kranj v programskem obdobju 2014–2020 izzive vidi v podpori gospodarstvu in podjetništvu ter odpiranju novih delovnih mest. Osnova bo izdelava master plana Kranja kot informacijske podpore potencialnim investitorjem, da bodo lažje prepoznali poslovne priložnosti, Mestna občina Kranj pa razvojno perspektivne panoge.