Novice

6. junij, 2016
VABLJENI NA REGIJSKO PROMOCIJO SISTEMSKEGA PRISTOPA K MEDVRSTNIŠKEMU NASILJU V OSNOVNIH ŠOLAH

Spoprijemanje z medvrstniškim nasiljem v šoli – ki prizadeva otroke in njihove družine, celotno šolsko, pa tudi lokalno in širšo družbeno skupnost – ostaja velik izziv, ki smo mu lahko kos le s stalnim skupnostnim sodelovanjem pri načrtnem preprečevanju in postopanju v primerih takšnega nasilja.

Mestna občina Kranj je vključena v aktivno partnerstvo pri projektu Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ga vodi Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Partnerji projekta so še OŠ Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, CSD Kranj (Škrlovec - dnevni center za mlade in družine), Društvo za nenasilno komunikacijo in European Wergeland Centre (Norveška).

Celostni model spoprijemanja z medvrstniškim nasiljem v OŠ, ki smo ga partnersko razvili kot zgled dobre prakse, bomo regijsko promovirali 9. junija , ob 13. uri, na MO Kranj, v sejni dvorani št. 16.

Sistemski pristop in spodbudne rezultate projektnih prizadevanj bomo ob tej priložnosti predstavili vabljenim strokovnjakom in predstavnikom lokalnih skupnosti v regiji. Udeležence bo uvodoma pozdravil župan, predstavitev pa bodo izpeljali predstavniki Inštituta za kriminologijo in partnerske osnovne šole.

Vljudno vabljeni!