Novice

23. oktober, 2018
Sporočilo prekrškarjem iz Čirč: uvedenih 5 prekrškovnih postopkov

V mestni upravi ponovno opozarjamo, da kupi smeti in odpadkov sodijo v zato namenjene zabojnike. Ponovno smo bili namreč s strani prijavitelja iz Čirč opozorjeni na nesnago, ki leži ob ekološkem otoku, in kazi podobo kraja, za katerega se mnogi trudijo. Kot je zapisal v prijavi »tako stanje izničuje vsa prizadevanja občanov po zagotavljanju čistega, zdravega in lepega okolja«.

V Čirčah je danes že bil opravljen inšpekcijski ogled, po odstranitvi nesnage, ki tja ne sodi, pa bo Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) zoper domnevne prekrškarje uvedel pet prekrškovnih postopkov, štiri od teh bodo uvedeni proti fizičnim osebam, eden proti s.p.Poleg nenapovedanih inšpekcijskih pregledov Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) opravlja tudi preglede na podlagi prejetih prijav. Današnji primer iz območja Čirč kot poročajo iz MIK ni osamljen, in prav je, da na tovrstno nedopustno ravnanje nepravilnega odlaganja odpadkov vedno znova opozorimo. Inšpekcijske službe zaznajo največ nepravilnosti pri ločevanju in odlaganju odpadkov v večstanovanjskih stavbah, kršitelji pa so največkrat identificirani na podlagi odrezkov, položnic in pisem z osebnim imeni.

V Mestni občini Kranj ravnanje s komunalnimi odpadki ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (UL RS št. 45/2009), po katerem so kršiteljem lahko izrečene globe, 1.500 eur za pravno osebo, 800 eur za odgovorno osebo pravne osebe, 1.000 eur za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in 500 eur za posameznika.

NE POZABIMO: Za lepše in bolj zdravo okolje smo odgovorni predvsem sami.