Novice

14. julij, 2014
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V PROMETU

13. julija je dan, ki ga obeležujejo šoferji in avtomehaniki. Pred tem stanovskim dnem se je v petek, 11. julija 2014, že tradicionalno s predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj srečal župan Mohor Bogataj. Pogovor je tekel o delovanju združenja, v katerem delujejo člani iz različnih krajev Gorenjske, njihovih usmeritvah in načrtih.


Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije je tradicionalna stanovska organizacija voznikov, avtomehanikov ter prevoznikov in simpatizerjev. Zveza si prizadeva za izboljšanje položaja in vloge tako voznikov kakor avtomehanikov. Veliko pozornost posvečajo tudi prometni varnosti vseh udeležencev v prometu in dvigu prometne kulture. V letu 2012 je zveza praznovala 90 let delovanja. Sestavlja jo 51 združenj po vsej Sloveniji, v katerih deluje več kot 7500 članov. Med njim so tudi predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj s 84 člani, ki aktivno sodelujejo v različnih akcijah in pri vzgoji ter preventivi v cestnem prometu.


Kot je povedal podpredsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj Franjo Jurman, je njihovo delovanje usmerjeno predvsem v delo z mladimi v prvi triadi osnovne šole, ko otrokom s prostovoljnim delom želijo prenesti čim več znanja o varnosti v prometu. Že več let izvajajo in razvijajo program Prvi šolski dan in Avtobusna učna ura. S svojim delovanjem se aktivno vključujejo v delo občinskega sveta in sodelujejo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj. Franjo Jurman, ki je v decembru 2013 prejel prestižno plaketo Državnega sveta RS v zahvalo za predanost delu, je pri tem izpostavil željo, da bi imelo združenje v Svetu za preventivo in vzgojo tudi svojega člana.


V združenju pripravljajo različne preventivne aktivnosti, predvsem pa svoje znanje prenašajo na mlajše generacije. V prvih šolskih dneh omogočajo varovanje otrok na šolskih poteh, pomagajo z nasveti na področju prometne varnosti in ureditve prometa na območju MO Kranj ter sodelujejo z osnovnimi šolami v projektu »vožnje z avtobusom«, kjer se otroci učijo, kako se vesti med vožnjo z avtobusom. Sodelovanje članov združenja pri vseh teh aktivnostih je volontersko. Z nudenjem brezplačnih prostorov jim pri njihovem delovanju pomaga tudi Mestna občina Kranj, za kar se je županu Mohorju Bogataju zahvalil tudi predsednik združenja Izidor Parte. Predsednik je izrazil željo, da bi se v združenje vključilo več ljudi, predvsem mladih, in da bi se finančno stanje združenja v prihodnjih letih izboljšalo.


Župan Mohor Bogataj je vesel, da z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kranj sodeluje že 20 let, od tega 12 let kot župan občine. S svojim delom in bogatimi izkušnjami ozaveščajo ljudi in skrbijo za prometno varnost v kranjski občini. Mladi se od njih lahko veliko naučijo, zato jih je povabil k sodelovanju v Medgeneracijski center, kjer bodo lahko svoje izkušnje prenašali na mlade. Ob koncu jim je zaželel uspešno delovanje na področju prometne varnosti še naprej.

 

Tajnik združenja Ivan Zadnikar, podpredsednik Franjo Jurman, župan Mohor Bogataj, član upravnega odbora Ante Atlija, predsednik Izidor Parte

 


Župan Mohor Bogataj in podpredsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj Franjo Jurman