Novice

4. junij, 2015
Svet gorenjske regije povezuje: Predlog za enoten sistem označevanja kolesarskih poti

Kranj, 3. junij 2015 – »Svet gorenjske regije bo resornemu ministrstvu poslal predlog, da se v pravilnik o prometni signalizaciji vključi enotna označitev kolesarskih poti po zgledu, kot je to uredila radovljiška občina, ki je prenesla dobro prakso Nizozemcev,«je bil zadovoljen župan Mestne občine Kranj in predsednik sveta Boštjan Trilar. Prav tako bo Svet Gorenjske regije Ministrstvu za infrastrukturo poslal dopis, da se čim prej objavi razpis za sofinanciranje priprave prometnih strategij.


To so po mnenju predsednika Boštjana Trilarja že prvi predlogi, ki potrjujejo, da Svet gorenjske regije deluje kot povezovalno telo gorenjski občin. Na drugi seji, ki jo je v odsotnosti predsednika zaradi obiska delegacije Državnega sveta v kranjski občini vodil podpredsednik in župan Škofje Loke mag. Miha Ješe, so sicer sprejeli Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020.


Dokument prinaša 41 regijskih projektov in 18 regijskih projektov nacionalnega pomena, priložen pa je tudi seznam 441 projektnih predlogov različnih predlagateljev, ki računajo na razvojna sredstva. Slogan »Gorenjska – tu želim živeti, delati in se igrati« generira želje, da ima Gorenjska zdravo okolje in hrano, da je varna za rast naših otrok in privlačna za tuje otroke, da spodbuja ustvarjalnost in človeške potenciale ter nudi možnost uresničevanja delovnih vizij. »Želimo visokokavostne življenjske razmere, želimo Gorenjsko, ki pomlaja.«


Mestna občina Kranj je v razvojni program prispevala več kot 50 projektov, med njimi: Pametno mesto (Smart city Kranj) z razvojem pametne gorenjske regije, Podjetniški pospeševalnik za mlade s središčem coworking, Medgeneracijski center Kranj in nove storitve za starejše, Dnevni center za mlade – enota Planina, Glasbena šola v starem Kranju, Regijski integracijski center – projekti socialnega podjetništva, novi projekti na področju turizma (kot so Kanjon reke Kokre, Turistični pospeševalnik Kranj, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, obnova tržnice v centru Kranja), celostno urejanje vasi na podeželju, projekti s področja pametne rabe energije, ureditev regijskega potniškega središča, urbani center gorenjske regije, prenova soseske Planina, nova telovadnica v Stražišču, višje in visokošolsko izobraževanje – Univerza na Gorenjskem.


Župani so se seznanili še s študijo scenarijev možnih prilagoditev poselitve in prometne infrastrukture Gorenjske regije vplivom podnebnih sprememb, ki jo je pripravil Urbanistični inštitut RS, ugotovitve pa so uporabne pri prostorskem načrtovanju. Potrdili so tudi upravljanje programov LAS Gorenjske košarice za leto 2015.