Novice

20. oktober, 2017
STRAŽIŠČE BOGATEJŠE ZA TELOVADNICO

Župan Boštjan Trilar in Branko Žiberna, direktor Gorenjske gradbene družbe, sta se simbolično, s podpisom košarkarske žoge in njeno predajo Pavlu Srečniku, ravnatelju OŠ Stražišče, in Juretu Šprajcu, predsedniku KS Stražišče, zavezala, da bo smeh iz nove telovadnice slišati že čez dobro leto dni.

 

Župan Boštjan Trilar se je v nagovoru zahvalil vsem sodelujočim, strokovnim sodelavcem MO Kranj in mestnim svetnikom, ki so prepoznali pomen objekta za Kranj, direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna je poudaril, da odgovornost za dobro izvedbo projekta jemlje s polno odgovornostjo kot dano zaupanje, da bo telovadnica zgrajena kakovostno, skladno s projektom in  v okviru terminskega načrta. Ta predvideva predajo v uporabo že v dobrem letu dni. Da se novega objekta veselijo predvsem otroci – v povprečju jih letno obiskuje OŠ Stražišče več kot 1000 - je izpostavil ravnatelj Pavel Srečnik ter dodal, da bo z njo olajšano delo tudi strokovnega kadra. Predsednik KS stražišče, Jure Šprajc je poudaril pomen objekta za širše območje, pokrivajo namreč kar 9 krajevnih skupnosti, kar je dobra tretjina vsega območja MO Kranj, saj bo telovadnica kot prostor namenjena tudi za druge kulturne in družbeno pomembne dogodke.

 

                                                                                     

MO Kranj dodatno pojasnjuje, da se je gradnja pričela z veljavno pogodbo o ustanovitvi stavbne in služnostne pravice ter da je gradbišče po uradni dolžnosti že obiskala gradbena inšpektorica, ki ob ogledu ni ugotovila nepravilnosti.

 

Javno-zasebno partnerstvo

Po tem, ko je MO Kranj na poziv promotorjem prejela dve vlogi, na razpis za pridobitev koncesije pa se je odzval le en ponudnik, je mestni svet na svoji 29. seji 21. junija 2017 z 19 glasovi »za« in enim neopredeljenim potrdili sklep o podpisu koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče. Gradnja 2,25 milijona evrov vrednega investicijskega projekta vključuje novo stavbo telovadnice in povezavo na obstoječo šolsko zgradbo ter 15-letno koncesijsko obdobje, v katerem bo zasebni partner za izvedbo športne vzgoje MO Kranj obračunaval uporabnino, po 16. uri pa samostojno tržil prostore po vnaprej dogovorjeni in z MO Kranj usklajeni, predvsem pa dosegljivi ceni. 15 let bo tako nova telovadnica v lasti (in upravljanju ter vzdrževanju) zasebnega investitorja, po tem obdobju pa se lastninska pravica na objektu, ki bo v brezhibnem stanju, prenese na MO Kranj.

 

 

Nova telovadnica

Novo telovadnico, zidani objekt velikosti 33 x 28 x 9 m (približno dve tretjini športne dvorane Planina oz. enkrat večja kot telovadnice v Žabnici, Besnici, Goričah) sestavljajo sanitarije (M+Ž), garderobe (dečki, deklice), atrij, pedagoški kabinet, servisni prostor in shramba za opremo. Predvidena lokacija nove telovadnice in večji del šolskega prostora je umeščen na evidentiranem območju varovanja kulturne dediščine. Šolsko stavbo je projektiral Danilo Fürst, predstavnik Plečnikove šole in leta 1959 nagrajeni arhitekt Zveze društev arhitektov Jugoslavije za najboljšo zgrajeno šolo v takratni Jugoslaviji. Ta stavba je vključena v evropsko kulturno dediščino 20. stoletja, saj je vzorčni model paviljonske gradnje šol pri nas in prva realizacija, ki dosledno spoštuje moderno teorijo gradnje šol.

 

OŠ Stražišče na leto v povprečju obiskuje 1025 osnovnošolskih in vrtčevskih otrok iz Stražišča, Žabnice, Besnice. Zanje skrbi 100 strokovnih delavcev in 25 drugih zaposlenih. Po projektni dokumentaciji bo mogoče zvok otroškega smeha iz nove telovadnice slišati že v prvi polovici šolskega leta 2018/2019. Gradnja telovadnice bo namreč izvedena do naslednjih šolskih počitnic, ko bodo sledila še obrtniška in inštalacijska dela ter ureditev zunanje okolice in priprava dokumentacije za predajo objekta v uporabo.